Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Bærekraftig Nordbyen 2020: Hvordan FN bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig bruk og produksjon» kan realiseres i eiendomsprosjekter

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Isabel Seifert-Dähnn, Line Johanne Barkved, Sondre Meland, Christian Vogelsang

Sammendrag

Denne rapporten er sluttleveransen til forprosjektet «Bærekraftig Nordbyen 2020». Rapporten ble utarbeidet av NIVA i tett dialog med Access Eiendom AS og Nordbyen Utvikling AS. Hovedfokus var på FN bærekraftsmål Nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», med delmålene 12.3. «halvere andel matsvinn», 12.5 «redusere avfallsmengden» og 12.8 «bevissthet om bærekraftig utvikling». Forprosjektet og rapporten viser muligheter for eiendom- og områdeutvikling knyttet til: a) redusere drikkevannsforbruk, b) bruk av blå-grønne løsninger, c) redusere matsvinn og ressursinnsats for matproduksjon, og d) bruk av smarte sensorer som del av løsningene. Nordbyen 2020 befinner seg fortsatt i planleggingsfasen. Et fremtidig hovedprosjekt i området vil dermed gi viktig læring for hvordan man kan tilrettelegge for forskjellige løsninger fra «scratch» og integrere dem i bygningskroppen eller i uteområder. Næringslivspartnerne er særlig aktuelle i å definere hvilke løsninger man skal fokusere på i et hovedprosjekt. Det er også ønskelig å teste ut noen av løsningene i bruksfasen. Konsortiet sikter på å involvere minst en næringslivsaktør til, som allerede har etablert boliger og ønsker å teste ut løsninger som fortsatt lar seg implementere i eksisterende bygg.