Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Veileder og best tilgjengelige teknologier for sjødeponering av gruveavgang i norske fjorder: Anbefalinger fra NYKOS-prosjektet.

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Eva Ramirez-Llodra, Guri Sogn Andersen, Trine Bekkby, Steven Brooks, Carlos Escudero-Oñate, Hege Gundersen, Morten Schaanning, Hilde Cecilie Trannum, Evgeniy Yakushev, Nicole Baeten, Aivo Lepland, Olga Ibragimova, Rolf Arne Kleiv, Raymond Nepstad, María Muñoz, Per Helge Høgaas, Roar Sandøy

Sammendrag

Gruvedrift i Norge er for tiden i en fase med økt vekst og nye miljøbestemmelser. For mange gruver er håndtering av store mengder mineralske avgangsmasser fra oppredningsverket en betydelig utfordring. En måte å løse dette på er å deponere avgangen på bunnen av fjorder i såkalte sjødeponier (STD). En målsetting for NYKOS-prosjektet har vært å håndtere noen av de viktigste kunnskapshullene knyttet til miljøpåvirkningene av STD og derigjennom bidra til utvikling av teknikker, praksis og styringstiltak som vil minimere slik påvirkning. I denne rapporten gjennomgås hovedspørsmålene som er adressert av de forskjellige forskningsgruppene i NYKOS, resultatene som er oppnådd i løpet av prosjektet og hvordan denne nye kunnskapen kan brukes av myndighetene til å utvikle retningslinjer for best tilgjengelige teknikker relatert til STD i norske fjorder.