Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anders Gjørwad Hagen, Ingar Becsan, Carlos Escudero-Oñate, Øyvind Aaberg Garmo, Estelle Grønneberg, Peter Stig Hansen, Tobias Houge Holter, Sigurd Hytterød, Elena Martínez Francés, Kjetil Olstad, Anne Luise Ribeiro, Johannes Rusch

Sammendrag

Klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et feltforsøk der målet har vært å få bedre kjennskap til dosering av kloramin i stor skala, og særlig å få testet om et nyutviklet blandesystem for monokloramin kan brukes i fullskala behandling mot G. salaris. Vi har testet et blandesystem for monokloramin, elektronisk styring av doseringen basert på vannnivåmåling i elv og metoder for måling av klorkonsentrasjon i elva. Potensielle feilsituasjoner for blandesystemet er undersøkt. Det ble også gjennomført eDNA-målinger før og etter doseringen for å undersøke om det var mulig å påvise endringer i mengden eDNA fra laks og G. salaris som følge av klordoseringen. Forsøket ble gjennomført i nederste del av Driva i Møre og Romsdal i oktober 2019, med ett doseringspunkt fra sperra i Snøvasmelan. Forsøket viser at kloramin blandet på stedet kan doseres til en elv. Resultatene viser også at kloramin opprettholdes på aktiv form tilfredsstillende lenge for å kunne brukes til behandling mot G. salaris.