Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Demonstrasjons- og testsenter for karakterisering og rensing av forurenset overvann - mulighetsstudie

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sondre Meland, Line Johanne Barkved, Ashenafi Seifu Gragne, Isabel Seifert-Dähnn, Uta Brandt, Caroline Enge, Geir Sogge Johnsen, Hans-Petter Johannesen, Kjersti Wike Kronvall

Sammendrag

Denne rapporten er en mulighetsstudie om etableringen av et demonstrasjons- og testanlegg for karakterisering og rensing av urbant overvann i Oslo. Det er behov for å øke kunnskapen om overvannets innhold av forurensningsstoffer inkludert partikler og mikroplast, samt muliggjøre forskning, innovasjon og uttesting av renseløsninger under reelle norske forhold. Hovedformålet med prosjektet har derfor vært å undersøke potensialet for et slikt anlegg. Basert på en skrivebordsstudie, workshop og tidligere undersøkelser og erfaringer, har vi vurdert bakgrunn og behov for et slikt anlegg. Vi har også gitt innspill til utforming og mulige resultat- og effektmål. Vi har benyttet et areal ved Grønlia i Oslo havn som mulig område for etablering av et slikt anlegg.