Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2021

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anne Deininger, Trine Bekkby, Hilde Cecilie Trannum, Gunhild Borgersen, Wenche Eikrem, Camilla With Fagerli, Helene Frigstad, E. Therese Harvey, Thomas Heggem, Caroline Mengeot, Kristina Øie Kvile, Lise Ann Tveiten

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra Ulsteinvik i sør til Helgeland i nord. Av de 11 vannforekomster som kunne klassifiseres, fikk 1 “svært god” tilstand, 7 «god» tilstand og 3 «moderat» tilstand. Tilstanden var minst “god” for makroalger, bløtbunnsfauna og planteplankton, mens det var støtteparameterne og ålegress som trakk ned tilstanden på stasjonene hvor samlet tilstand kun ble «moderat».