Til hovedinnhold
English

Kristina Øie Kvile

Forsker, ph.d.
E-postadresse
kristina.kvile@niva.no
Telefonnummer
+47 47036150
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Marinbiologi

Profil

Kristina Øie Kvile er marinbiolog med MSc i marin biodiversitet og bevaring fra Universitetet i Algarve/Azorene og PhD i marin økologi fra Universitetet i Oslo. Kristina har ekspertise innenfor pelagisk økologi og miljøeffekter i marine økosystemer, og har jobbet mye med sammenstilling av store og komplekse datasett, romlig-temporære statistiske analyser og fysisk-biologisk modellering. I tillegg har Kristina erfaring fra feltarbeid i kystsonen (kartlegging av naturtyper) og tokt til havs (overvåking av dyreplankton). Kristina har vært ansatt som forsker på seksjon for Marin Biologi siden 2020, og er blant annet involvert i kartlegging og modellering av marine naturtyper og arter, som tareskog og ålegrasenger; bruk av droner til habitatklassifisering i kystsonen (SeaBee); og restaurering av ålegrasenger.