Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk sett i forhold til andre påvirkningskilder på områdenivå (MetoMilo)

Det komplekse nettverket av menneskelige aktiviteter og naturlige prosesser som påvirker kystområder gjør det vanskelig å forvalte for blå vekst samtidig som man sikrer marint miljø og økosystemhelse. Det brukes flere ulike metoder for å vurdere miljøstatus, men disse kan ikke identifisere områder med høy risiko for stor samlet påvirkning eller identifisere og vurdere bidraget av ulike påvirkningskilder.

Prosjektperiode
-
Finansiering
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Totalbudsjett
9 980 000
Eksterne nettsted
fhf.no
Kontaktpersoner
Trine Dale

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle, evaluere og verifisere metoder (modeller & in situ tilnærminger) som kan identifisere “hotspots” med stor samlet miljøpåvirkning og gjøre det mulig å identifisere hovedkilder til påvirkning på områdenivå. Delmålene er: 

 1. Teste og vurdere mulighet for praktisk implementering av Cumulative Impact Assessment (CIA) på "vannområde" skala i norske kystfarvann med basis i casestudier (AP1). 
 1. Gi anbefalinger som vil støtte forvaltningen i mer effektiv bruk av miljødata og bidra til implementering av CIA som beslutningsgrunnlag (AP1, 3). 
 1. Sammenstille litteratur om “tracers” fra andre viktige påvirkningskilder med sannsynlig overlapp med påvirkning fra havbruk (AP2). 
 1. Identifisere, verifisere og utvikle “tracers” som enkeltvis eller i kombinasjon egner seg til skille påvirkningskilder fra hverandre, og vurdere deres egnethet for norske forhold (AP2). 
 1. Utvikle et beslutningstre/veiledning med metoder og tilnærminger som kan brukes i vannforvaltning og relevant sektorforvaltning når bidraget fra havbruk og andre sektorer til samlet belastning på kystvannmiljøet skal vurderes (AP3, 1 og 2). 
 1. Analysere hvordan bruk av de utviklede metodene kan påvirke dynamikken mellom sektorene i forvaltningen av kystvannmiljø (AP3). 
 1. Formidlingsaktiviteter og brukerdialog som bidrar til at beslutningstreet/veiledningen faktisk tas i bruk i forvaltning (AP4). 

FoU-partnere

 • Akvaplan-niva (APN)
 • Nofima
 • IFE
 • Blue Planet
 • Nova Sea