Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Evaluering av bekkeåpningsprosjekter med naturbaserte løsninger i Alnas nedbørsfelt

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Ingrid Nesheim, Ingvild Skumlien Furuseth, Line Johanne Barkved

Sammendrag

På nasjonalt nivå, i Nasjonal strategi for restaurering av vassdrag 2021 – 2030, er det en tydelig ambisjon om å gjenåpne urbane lukkede bekke- og elvestrekninger. I Oslo kommune, er det en like tydelig politisk målsetning å gjenåpne bekke- og elvestrekninger der dette er mulig. Denne rapporten har som mål å øke kunnskapen om bekkeåpninger og tilknyttede prosesser for måloppnåelse. Tre ulike bekkeåpningsprosjekter, Lindebergbekken, Julsbergbekken og Bakåsbekken i Alnas nedbørfelt ble studert. Evalueringen har vurdert i hvilken grad ulike mål, deriblant FNs bærekraftsmål 6 og 15, Aichi‐mål 15 og forpliktelser etter EUs vanndirektiv ble tatt i betraktning i planleggingsprosessene, og i forbindelse med gjennomføring av bekkeåpningen. Rapporten presenterer videre IUCNs globale standard for naturbaserte løsninger og diskuterer relevansen av dette rammeverket for Oslo kommunes styringsdokument for bekkeåpningsprosjekter.