Til hovedinnhold
English

Ressurser: Naturbaserte løsninger

Her finner du eksempler og databaser til inspirasjon og tips om praktisk gjennomføring av naturbaserte løsninger. Tips oss gjerne - vi vil legge til flere ressurser etter hvert.

Siden oppdateres - tips oss gjerne om nyttige nettsteder eller veiledere!

SPARE-prosjektet (Space for resilience) har sammen med Norsk kommualteknisk forening (NKF) startet et nettverk for å dele erfaringer og kunnskap om blågrønne løsninger – les mer og meld deg inn her.  

Rapporter og veiledere

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning (Menon Economics)
Rapport om bruk og effekter av ulike typer NBS for klimatilpasning

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning (Rogaland fylkeskommune)
En prosessveileder for arbeid med naturbaserte løsninger for klimatilpasning i Rogaland

Evaluating the impact of nature-based solutions. A handbook for practitioners (EU publication). Håndbok om metoder og indikatorer for å evaluere NBS for beslutningstakere

Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction (European Environment Agency)

Assessment frameworks of nature-based solutions for climate change adaptation and disaster risk reduction (European Environment Information and Observation Network - Eionet)

RIPARIAN BUFFERS: LEARNING & TOOLS (Crosslink)

Databaser og nettverk

Oppla - åpen EU-plattform med stor oversikt over NBS-case-studier fra hele verden.

Think Nature -  felles nettsted for forskningsprosjekter om naturbaserte løsninger (NBS) finansiert av EUs Horizon 2020-program.

NetworkNature - EU-prosjekt som samler kunnskap, erfaringer og verktøy fra mer enn 30 forskningsprosjekter innen NBS.

NetworkNature Nordic Hub - Plattform og nettverk etablert som en del av Network Nature for alle som jobber med NBS i Norden.

Urban Nature Atlas (Naturvation project) - database med over tusen prosjekter for urbane naturbaserte løsninger.

Natural Water Retention Measures - EU-prosjekt med stor oversikt over case-studier og ulike typer tiltak for naturlig tilbakeholdelse av vann (retensjon) i Europa.

PHUSICOS Action Database - EU-prosjekt med en stor database over ulike typer naturbaserte løsninger.

Climate-ADAPT Case study explorer - plattform for klimatilpasning som drives av Det europeiske miljøbyrået (EEA) i samarbeid med Europakommisjonen.

S-ITUATION: Nordic NBS project catalogue - oversikt over mer enn 50 NBS-prosjekter i Norden.