Elena Martinez-Frances
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 457 78 489
Seksjon: Miljøkjemi og teknologi
Elena Martinez-Frances jobber som forskningsassistent i NIVA. Hun har en master i kjemi med fokus på miljøkjemi fra Universitetet i Oslo, og fra tidligere en 5-årig bachelor i miljøvitenskap fra Universitet i Córdoba, Spania. Elena skrev masteroppgave om organisk materiale og kvikksølv i samarbeid med NIVA i 2016-2017. Siden da har hun jobbet med forskjellige prosjekter i NIVA, blant annet med prøvebehandling, rapportskriving, ulike forsøk, kvikksølvanalyser, mikroalger og mikroplast.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Martínez Francés, Elena; Escudero-Oñate, Carlos; (2018) Cyanobacteria and Microalgae in the Production of Valuable Bioactive Compounds. Jacob-Lopes, Eduardo; Queiroz Zepka, Leila; Queiroz, Maria Isabel; IntechOpen Kapittel Chapter 6. ISBN 978-1-78923-333-9. s105-128
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre