Elena Martinez-Frances
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 457 78 489
Elena Martinez-Frances jobber som forskningsassistent i NIVA. Hun har en master i kjemi med fokus på miljøkjemi fra Universitetet i Oslo, og fra tidligere en 5-årig bachelor i miljøvitenskap fra Universitet i Córdoba, Spania. Elena skrev masteroppgave om organisk materiale og kvikksølv i samarbeid med NIVA i 2016-2017. Siden da har hun jobbet med forskjellige prosjekter i NIVA, blant annet med prøvebehandling, rapportskriving, ulike forsøk, kvikksølvanalyser, mikroalger og mikroplast.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Martínez Francés, Elena; van Bavel, Bert; Hurley, Rachel; Nizzetto, Luca; Pakhomova, Svetlana; Buenaventura, Nina Tuscano; Singdahl-Larsen, Cecilie; Magni, Marie-Louise Tambo; Johansen, Jon Eigill; Lusher, Amy Lorraine; (2023) Innovative reference materials for method validation in microplastic analysis including interlaboratory comparison exercises. Analytical and Bioanalytical Chemistry ISSN 1618-2642. doi: 10.1007/s00216-023-04636-4
  2. Martínez Francés, Elena; van Bavel, Bert; Hurley, Rachel; Nizzetto, Luca; Pakhomova, Svetlana; Buenaventura, Nina Tuscano; Singdahl-Larsen, Cecilie; Magni, Marie-Louise Tambo; Johansen, Jon Eigill; Lusher, Amy Lorraine; (2023) Innovative reference materials for method validation in microplastic analysis including interlaboratory comparison exercises. Analytical and Bioanalytical Chemistry ISSN 1618-2642. doi: 10.1007/s00216-023-04636-4
  3. Martínez Francés, Elena; van Bavel, Bert; Hurley, Rachel; Nizzetto, Luca; Pakhomova, Svetlana; Buenaventura, Nina Tuscano; Singdahl-Larsen, Cecilie; Magni, Marie-Louise Tambo; Johansen, Jon Eigill; Lusher, Amy Lorraine; (2023) Innovative reference materials for method validation in microplastic analysis including interlaboratory comparison exercises. Analytical and Bioanalytical Chemistry ISSN 1618-2642. doi: 10.1007/s00216-023-04636-4
  4. van Mourik, L.M.; Crum, S.; Martínez-Francés, E.; van Bavel, B.; Leslie, H.A.; de Boer, J.; Cofino, W.P.; (2021) Results of WEPAL-QUASIMEME/NORMANs first global interlaboratory study on microplastics reveal urgent need for harmonization. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 772 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145071
  5. Martínez Francés, Elena; Escudero-Oñate, Carlos; (2018) Cyanobacteria and Microalgae in the Production of Valuable Bioactive Compounds. Jacob-Lopes, Eduardo; Queiroz Zepka, Leila; Queiroz, Maria Isabel; IntechOpen Kapittel Chapter 6. ISBN 978-1-78923-333-9. s105-128
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre