Kristoffer Kalbekken
MSc
Stilling: Teknologidirektør
Telefon: +47 900 66 149
Kristoffer er siv.ing. (Master of Science) fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim, og med fordypning i datateknikk og kommunikasjonsteknologi, samt bedriftsadministrasjon og strategisk ledelse. Senere har han også bygget på med studier innen ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. I hovedoppgaven ved NTNU jobbet Kristoffer med nettverksteori og virksomhetsstrategi innenfor 'utilities'-området (energi, vann/avløp, renovasjon, etc.). Siden den gang har han hovedsakelig jobbet innen IKT-bransjen, som konsulent, rådgiver og prosjektleder i en rekke teknologiselskaper. Faglige spesialområder er datadrevet utvikling, informasjonsarkitektur, datavarehus, data management, stordata, business intelligence og avansert analyse. De siste årene har Kristoffer hatt lederansvar, både lokalt og nordisk, samt jobbet med prosjekter for en rekke store norske og nordiske virksomheter. Hans fokus er på ledelse og lederskap i kunnskapsorganisasjoner, innbefattet teknologiledelse, endringsledelse og utvikling av velfungerende team.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre