Til hovedinnhold
English

Roar Brænden

Systemutvikler
E-postadresse
roar.branden@niva.no
Telefonnummer
+47 992 63 635
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøinformatikk

EKSPERTISEFELT

Profil

Roar er systemutvikler med bred erfaring. Han har vært hovedansvarlig for utviklingen av AquaMonitor, som er NIVAs web løsning for innsyn i Nivadatabasen. I tillegg har han jobbet med GIS løsninger og generell databaseutvikling.