Roar Brænden
MSc
Stilling: Systemutvikler
Telefon: +47 992 63 635
Seksjon: Miljøinformatikk
Roar Brænden er systemutvikler i seksjon for forskningsinfrastruktur. Han arbeider med NIVAs løsninger for publisering av forskningsdata. Han har kompetanse innen Asp.Net programmering, Java-programmering og database-arbeid. I de senere årene har en sentral oppgave vært å tilrettelegge NIVAs forskningsdata for eksterne data-portaler, som Vannmiljø, Artsdatabanken og NMDC.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre