Susanne Jøntvedt Jørgensen
MSc
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 970 88 027
Seksjon: Vannkjemiske analyser
Susanne har vært ansatt som laboratorieingeniør på seksjon for akkrediterte analysetjenester siden april 2021. Susanne har en mastergrad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo. Her fokuserte hun på tungmetaller i jord i en tropisk region. Gjennom masteroppgaven og arbeid videre som ingenør på seksjon for miljøvitenskap, UiO, har hun erfaring med uorganisk analyse. I tillegg har hun jobbet med oljeproblematikk i kraftverk hos Statkraft Energi AS.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Nipen, Maja; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Breivik, Knut; Mmochi, Aviti J; Mwakalapa, Eliezer; Quant, M. Isabel; Schlabach, Martin; Vogt, Rolf David; Wania, Frank; (2022) Mercury in air and soil on an urban-rural transect in East Africa. Environmental Science: Processes & Impacts ISSN 2050-7887. Vol 24 No6 s921-931 doi: 10.1039/D2EM00040G
  2. Qureishy, Thomas; Løyland, Sverre; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Færgestad, Eline Mosleth; Norby, Truls; Uggerud, Einar; (2022) Mechanisms for sonochemical oxidation of nitrogen. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP ISSN 1463-9076. Vol 24 No25 s15357-15364 doi: 10.1039/d2cp01995g
  3. Nipen, Maja; Vogt, Rolf David; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgå, Katrine; Mwakalapa, Eliezer Brown; Borgen, Anders; Jørgensen, Susanne Jøntvedt; Ntapanta, Samwel Moses; Mmochi, Aviti John; Schlabach, Martin; Breivik, Knut; (2021) Spatial trends of chlorinated paraffins and dechloranes in air and soil in a tropical urban, suburban, and rural environment. Environmental Pollution ISSN 1566-0745. Vol 292 doi: 10.1016/j.envpol.2021.118298
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre