Susanne Jøntvedt Jørgensen
MSc
Stilling: Laboratorieingeniør
Telefon: +47 970 88 027
Seksjon: Vannkjemiske analyser
Susanne har vært ansatt som laboratorieingeniør på seksjon for akkrediterte analysetjenester siden april 2021. Susanne har en mastergrad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo. Her fokuserte hun på tungmetaller i jord i en tropisk region. Gjennom masteroppgaven og arbeid videre som ingenør på seksjon for miljøvitenskap, UiO, har hun erfaring med uorganisk analyse. I tillegg har hun jobbet med oljeproblematikk i kraftverk hos Statkraft Energi AS.