Til hovedinnhold
English

Susanne Jøntvedt Jørgensen

Overingeniør
E-postadresse
susanne.joergensen@niva.no
Telefonnummer
+47 970 88 027
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Vannkjemiske analyser