Algekultursamling

Over 50 år har NIVA bygget opp en omfattende samling av algekulturer. Nå kan alle algene i samlingen finnes og kjøpes i en ny nettbutikk.

Norge har lange tradisjoner med forskning på alger, og norske forskere var tidlig ute med algeeksperimenter. I 1964 etablerte Olav M. Skulberg og Randi Skulberg NIVAs algekultursamling.

Samlingen mottar støtte fra Klima- og miljødepartementet, og har i oppdrag å være en nasjonal referansesamling for alger. Samlingen er registrert i World Federation for Culture Collections (WFCC) og European Culture Collections Organization (ECCO).

I tiden som har gått siden 1964 har NIVA utført omfattende forskning på algekarakteristikker, vekstforhold og bruksområder. I dag spiller samlingen en avgjørende rolle i å sikre biologisk mangfold med ex situ-konservering av encellede organismer i kultur. Algeisolatet NIVA-CHL1 er en av verdens mest brukte testalger.

I dag er det over 900 algeisolater i samlingen, og mange finnes ingen andre steder. NIVA har lenge gjort isolatene tilgjengelige for andre, men med den nye nettbutikken er det enklere å få tak i alger fra samlingen enn tidligere.

- Den nye nettbutikken gir rask og enkel tilgang til nesten alle isolatene i samlingen vår. Jeg ønsker verdens forskere, bedrifter og undervisere velkommen til å ta en kikk på siden, og ser fram til den første algebestillingen, sier Camilla Hagmann, kurator for samlingen.

Nettbutikken støtter fritekstsøk på isolater, og kunder kan også bruke en algevelger. I algevelgeren kan man finne alger ved å velge klasse og slekt.

Sist oppdatert 10.10.2018