Til hovedinnhold
English

Jes Jessen Rasmussen

Forsker, ph.d.
E-postadresse
jes.jessen.rasmussen@niva-dk.dk
Telefonnummer
+45 275 73 177
Arbeidssted
NIVA Danmark
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

I min akademiske karriere har jeg forsket i omtrent ti år på økologi i elver og bekker. I løpet av doktorgradsstudiet og de første doktorgradsårene fokuserte jeg hovedsakelig på å kvantifisere forurensningseffekter på makrofaunaen i bekker og tilhørende økosystemprosesser, basert på mesokosmeeksperimenter og feltundersøkelser. I løpet av de siste fem årene har jeg utvidet mine vitenskapelige interesser og kompetanse til andre organismegrupper og menneskelige påvirkninger som er relevante for forvaltning (f.eks. hydromorfologi og habitatkvalitet). Jeg har jobbet med en rekke rådgivningsprosjekter for myndighetene, fra tekniske veiledningsdokumenter til konstruksjon av nye økologiske indikatorer og produksjon av ulike beslutningsstøttesystemer som dekker forvaltningsbehovene i henhold til vanndirektivet. All min forskning og alle mine rådgivningsprosjekter er derfor sentrert rundt anvendte aspekter av ferskvannsøkologi og økotoksikologi.