Til hovedinnhold
English
Prosjekter

SPARE

I SPARE forsker vi på hvordan byer kan bli mer motstandsdyktige ved å planlegge og implementere mer blågrønn infrastruktur for å håndtere overvann, fremme biologisk mangfold og øke folkehelsen ved å tilby naturlige friluftsmuligheter.

Personer på frodig gangvei langs elv.

Om prosjektet

SPARE er et samarbeidsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. SPARE har samlet et tverrfaglig konsortium med partnere fra forskning, næringsliv og offentlig forvaltning. Sammen jobber vi med hvordan overvann, biologisk mangfold og rekreasjon kan håndteres sammen i urbane områder ved hjelp av blågrønn infrastruktur for å øke motstandskraften i urbane samfunn.

I prosjektet vil vi:

  • Avdekke konflikter mellom lov- og regelverk, strategier og offentlige planer som utfordrer implementeringen av blågrønn infrastruktur i hovedstadsregionen.
  • Øke vår forståelse av hvordan design og vedlikehold av blågrønn infrastruktur - inkludert omlagte bekker, annen blågrønn infrastruktur med vannkomponenter og bytrær - bidrar til biologisk mangfold i byer, og hvordan synergieffekter for biologisk mangfold, overvann og rekreasjon kan skapes på landskapsnivå.
  • Utvikle og ta i bruk byomfattende regnskapsmekanismer for kostnader og fordeler ved blågrønne infrastrukturer og muliggjøre rapportering for FNs bærekraftsmål.
  • Utvikle, teste og evaluere tiltak og polysentriske forvaltningsmetoder for å involvere innbyggerne i større grad og fremme tverrsektorielt samarbeid om integrert forvaltning av overvann, biologisk mangfold og rekreasjon.
  • Integrere relevante funn i verktøy eller konkrete resultater som kan brukes av samarbeidspartnerne og lett kan overføres til andre kommuner.