Til hovedinnhold
English
Person i elv som gjør undersøkelser
Nyheter

Slutt på positiv utvikling i biologisk mangfold i Europas elver og bekker

En fersk Nature-artikkel med to NIVA-medforfattere viser at biologisk mangfold i europeiske bekker og elver har økt siden 1970-tallet, men at den positive utviklingen har stoppet opp det siste tiåret.

Publisert:

Publikasjonen i det anerkjente tidsskriftet viser at biologisk mangfold i de fleste bekker og elver i Europa fortsatt er langt unna referansetilstand – et mål på tilnærmet upåvirket tilstand. NIVA-forskerne Jes Rasmussen og Tor Erik Eriksen understreker at det haster med å styrke innsatsen for å bevare det biologiske mangfoldet i Europas bekker og elver.

– Vi trenger mer omfattende og effektive tiltak. Disse tiltakene bør rettes mot de viktigste gjenværende stressfaktorene, som dårlig habitatkvalitet, barrierer som hindrer arter i å vandre, og å koble bekker og elver til flomslettene sine, sier Jes Rasmussen.

Ifølge NIVA-forskeren er bekker og elver blant de mest truede økosystemtypene på jorden. I tillegg til det som er nevnt over, pekes også forurensning fra landbruk og urbane avløp, fremmede arter og klimaendringer på som trusler for det biologiske mangfoldet.

Økologisk gjenoppretting tar tid

Enorme tilførsler av ubehandlet avløpsvann er sluppet ut i Europas elver og bekker det siste århundret. Ifølge forskerne har dette ført til det som kalles mikrobiell respirasjon og skadelig lave oksygennivåer – som igjen har gjort at de fleste virvelløse arter og fisk med lav toleranse for oksygenfattige forhold er utryddet.

Men så kom innføring av renseanlegg for avløpsvann på 1980- og 1990-tallet og reduserte forurensningsnivået betydelig. Den økologiske kvaliteten ble bedre, i mange år. Ifølge NIVA-forskerne er det imidlertid sannsynlig at den positive utviklingen nå stopper opp, fordi økosystemene også påvirkes av så mange andre faktorer.

– Når tradisjonelt dominerende påvirkninger, som kloakk, eutrofi og forsuring, utbedres, vil andre påvirkninger bli mer synlige, sier Tor Erik Eriksen.

– Den positive utviklingen i det biologiske mangfoldet flere tiår etter at disse renseanleggene ble innført, illustrerer viktigheten av tiltak – men også at økologisk gjenoppretting tar lang tid, avslutter NIVA-forskeren.

Referanser

  1. Haase, P., Bowler, D.E., Baker, N.J. et al. The recovery of European freshwater biodiversity has come to a halt. Nature 620, 582–588 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06400-1 https://www.nature.com/articles/s41586-023-06400-1
Sist oppdatert