Til hovedinnhold
English
Prosjekter

UPRISE

Prosjektet UPRISE (Utvikling av Helhetsorientert Prioriteringsmetodikk for restaurering av torvmyr for flomdempning i Haldenvassdraget) skal produsere et helhetsorientert forvaltningsverktøy til kommunene som kan anvendes til å identifisere de mest hensiktsmessige områdene til restaurering av torvmyr.

Oversvømmelse i kulturlandskap

Om prosjektet

UPRISE har fokus på flomdempning i Haldenvassdraget og drives formelt av Aurskog-Høland kommune.

UPRISE skal utvikle et forvaltningsverktøy spesielt for kommunene. Metoden skal være kunnskapsbasert, helhetlig og inkluderende slik at områder kan prioriteres for myrrestaurering.

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Viken. Sammen med Aurskog-Høland kommune skal Haldenvassdraget Vannområde, NIBIO og NIVA drive prosjektet fra 1. august 2022 til 30. juni 2024.

Målet er å sikre høyest kostnadseffektivitet og lavest nivå av konflikter og barrierer for restaurering.  Innbyggere, lag og foreninger og bedrifter skal inkluderes. Flomrisikoreduksjon er et nøkkelord i UPRISE, der vi vil ta i bruk nye metoder for å identifisere områder av interesse, kvantifisere flomrisikoreduksjon og optimalisere andre fordeler som reduksjon av erosjon, vannrensing og biologisk mangfold.