Til hovedinnhold
English
Nyheter

Blågrønne løsninger for overvannshåndtering får internasjonal pris

Sogn Hagelab favner et bredt spekter av blågrønne og naturbaserte overvannshåndteringsløsninger utviklet i samarbeid med hagekolonistene, kommunen og andre aktører.
Publisert:
Nøkkelforskere
Line Johanne Barkved

Sammen med Sogn Hagekoloni, og med finansiering fra bl.a. Oslo VAV, Sparebankstiftelsen DNB, Det Forskningsråd-finansierte prosjektet New Water Ways og Hageselskapet, har NIVA-forsker Line Barkved med kollegaer i tett samarbeid med hagekolonien, Oslo VAV og NMBU utviklet Sogn Hagelab som en innovativ såkalt Urban Living Lab (ULL) for demonstrasjon og læring.

Prosjektet har samlet stor interesse nasjonalt og internasjonalt og skapt en sterk fellesskapsfølelse blant deltakerne. Enda viktigere er at de blågrønne strukturene ser ut til å ha påvirket overvannsfordelingen i fellesområdene positivt! Dette gir mulighet til å lære om naturbaserte tilnærminger til overvannshåndtering.

sogn hagekoloni 2018.JPG
Fra legging av grønt tak i 2018. Vi ser bl a Sondre Meland og Isabel Seifert i godt samarbeid med hagekolonister og Bent Braskerud, overvannsekspert fra Oslo VAV. Foto: NIVA  

Gjennom samarbeid, eksperimentering og frivillig innsats anlegges løsninger som bidrar til å fordrøye og bruke overflatevann som en ressurs – og gi liv til sosiale plasser.

Vi gratulerer Sogn Hagelab som tildes diplomet «Anerkjennelse for innovative prosjekter» av Fédération Internationale des Jardins Familiaux. Diplomet ble overrakt av representanter fra Norsk Kolonihageforening.

Sist oppdatert