Til hovedinnhold
English
Små partikler i en sil
Nyheter

Mikroplast fra bildekk funnet i store mengder i Oslofjorden

En ny NIVA-rapport viser at det er like mye mikroplast fra bildekk enkelte steder i Oslofjorden som i jordprøver ved høytrafikkerte veier.

Publisert:
Skrevet av
Gunnar Omsted
Nøkkelforskere
Vanja Alling

– Det er godt kjent at det finnes mye mikroplast fra bildekk i urbane miljøer. Våre siste undersøkelser viser tydelig at det er snakk om store mengder også i ferskvann og i sjøen, sier administrerende direktør Pål Molander i NIVA.

Partiklene i seg selv kan medføre fysisk skade, men inneholder også kjemikalier som kan frigjøres og utgjøre en fare for livet i både ferskvann og sjø.

– Til tross for nedslående resultater er det likevel gledelig at overvåkingsprosjektene som NIVA utfører på vegne av Miljødirektoratet bidrar til å gi oss bedre oversikt over utfordringsbildet. Dette vil sette oss i stand til å sette inn riktige tiltak for å begrense skade, sier Molander.

Bildekkslitasje og avrenning største kilder

Det er på oppdrag fra Miljødirektoratet at NIVA overvåker mikroplast i det nasjonale programmet MIKRONOR. Nå har forskerne for første gang i miljøprøvene i programmet målt mikroplasten som kommer fra slitasje av bildekk.

– Bildekkspartikler var det som ventet mest av i overvannsnettet i Oslo og Hamar, der vannet kommer rett fra veiavrenning. Dette bekrefter dermed at avrenning fra tette flater i byer er en stor kilde til mikroplast fra veitrafikk, sier NIVAs prosjektleder og forsker Vanja Alling.

Det ble også funnet svært høye konsentrasjoner i blåskjell og sedimenter i indre Oslofjord utenfor Akershuskaia. Like høye konsentrasjoner av bildekkpartikler ble også påvist i sedimenter i Mjøsa nær Hamar. 

Som et «sluk»

På Østlandet sørger det store nedbørsfeltet rundt Oslo for at de ørsmå bildekkpartiklene fraktes ut i Oslofjorden, forklarer Alling. Enkelte prøver fra sjøbunnen viser at opptil to prosent av sedimentene består av bildekkpartikler. Det er like mye som ved enkelte høytrafikkerte veier. 

– Oslo minner litt om en utslagsvask, hvor terrenget rundt sentrum gjør at det meste av forurensningene renner ned og ut i «sluket», som er Oslofjorden. Det ser vi resultatet av i våre målinger, sier Alling.

I tillegg til MIKRONOR, utfører NIVA mange overvåkingsprogrammer. Flere av disse har lange tidslinjer som viser utvikling over tid i store deler av landet, både i ferskvann og saltvann. Dette gjør det mulig å måle effekter av løsninger og forebyggende tiltak etter hvert som disse settes inn.

Trykk her for å lese mer om forskningen

  • Det er anslått at mellom 5000 og 11 000 tonn veipartikler, hvorav minst 80 prosent er bildekkpartikler, slippes ut i miljøet hvert år i Norge (Mepex, 2021). Bildekkpartikler kan dermed være den største landbaserte kilden til mikroplast.
  • Fordelingen og den såkalte skjebnen til disse partiklene i det norske miljøet har ikke blitt overvåket tidligere, og er for første gang inkludert i MIKRONOR.
  • I prøver av vann, sedimenter og biota fra områder uten kjente, nærliggende kilder viste analysene generelt lave nivåer av mikroplast. I prøver fra urbane områder derimot (Oslo og Hamar, med tilhørende resipienter), ble det derimot funnet betydelig større mengder mikroplast og dekkpartikler.
  • MIKRONORs forskerteam anbefaler å inkludere analyser av miljøgifter relatert til bildekkpartikler i etablerte overvåkningsprogrammer (som Screeningprogrammet, MILFERSK, MILKYS og Urban fjord). Dette bør spesielt gjøres i prøvetyper som sediment og blåskjell.

Alle årets resultater og beskrivelse av metoder finnes på NIVAs interaktive nettsted «Mikronor Data».

Sist oppdatert