Til hovedinnhold
English
Vindmøller
Nyheter

Vi trenger en bedre definisjon av naturpositivitet

Naturpositivitet er et populært buzzord for de som er engasjert i havvindindustrien. Men en fersk studie konkluderer med at vi mangler en omforent, vitenskapelig definisjon av hva det egentlig betyr.

Publisert:

Naturpositivitet og naturpositive løsninger er hete temaer blant dem som er ivrige etter å få det grønne skiftet til å skje på en naturvennlig måte. Men hva er det, egentlig? Har vi en klar definisjon på hva disse begrepene innebærer, slik at vi kan sjekke om våre aktiviteter og løsninger, enten vi er forskere, byråkrater eller næringsaktører, fortjener å bli kalt naturpositive?

NIVAs Juan Carlos Farias Pardo har ledet en studie av eksisterende litteratur om naturpositive tilnærminger og sameksistens i havvindindustrien. Når han og medforfatterne oppsummerer resultatene av studien i en artikkel i ICES Journal of Marine Science, ender de opp med flere spørsmål enn konklusjoner.

Mer informasjon må til

− Vi har en del informasjon om naturpositive tilnærminger og faste strukturer for havvind. Men vi trenger mer informasjon om de flytende havvindmøllene, som er ganske nye og ganske forskjellige fra installasjonene som er festet til havbunnen, forklarer Pardo.

Nøkkelen til å få tak i denne informasjonen er mer eksperimentering, datainnsamling og testing over tid. Økosystemet vil endre seg, så langsiktige eksperimenter er nødvendig.

– Så langt har vi svært få eksempler på dette. Det lengste tidsspennet vi har publiserte studier av er omtrent et tiår. Innenfor disse studiene ser vi hvordan økosystemene endrer seg over tid. Etter at de første artene etablerer seg ved installasjonene, slutter andre seg til dem, noe som påvirker hele økosystemet. Derfor kan vi ikke forutse den videre utviklingen eller konkludere basert på kortsiktige eksperimenter. Bare med studier som dekker lengre tidsrom, vil vi kunne sjekke effekten av havvindinstallasjoner og naturpositiv tilnærming på miljøet.

Illustrasjon havvind
Klikk på illustrasjonen for større versjon.

Kunnskap er avgjørende

Aktører i havvindindustrien kan hevde at dersom de klarer å øke det biologiske mangfoldet runder havvindinstallasjonene deres ved å bruke naturinkluderende design, lykkes de med å produsere havvindenergi på en naturpositiv måte. Men ifølge forskere er det ikke nok. Det er viktig å finne ut hvordan vi kan oppnå en langsiktig nettogevinst for naturmangfoldet for miljøet.

− Med mindre du kan bevise at din måte å installere havvindinstallasjoner på i havet virkelig fører til økt variasjon av liv, som fisk og andre sjødyr, kan du ikke påstå at det du gjør er positivt for naturen, ifølge litteraturen. sier Pardo.

Pågående prosjekter

De fleste av de pågående initiativene med naturpositive tilnærminger finner sted i Nordsjøen. Energiprodusentene bruker såkalt naturinkluderende design. For eksempel tester de om og eventuelt hvordan de ulike typene materialer som blir brukt til å beskytte kablene tiltrekker seg spesifikke arter.

− Det meste av kunnskapen vi har så langt kommer fra de belgiske og nederlandske prosjektene i Nordsjøen. De vi lærer av forskning på disse første vindkraftverkene er nyttig for de som skal starte opp lignende prosjekter andre steder. Nå er mange land interesserte i å drive utviklingen av havvind, sier Pardo.

Hele verden er interessert i lærdommen fra forskningen på effektene av vindhavinstallasjoner og bruken av naturinkluderende design på det marine miljøet, enten fra de faste eller flytende strukturene. Hvordan dette kan integreres med fiskeri eller reiselivsnæring, er også interessant.

Sosiale konflikter

Noen av de pågående prosjektene ser på forskjellen mellom hvordan de faste og flytende havvindinstallasjonene oppfattes av samfunnet, spesielt i forbindelse med fiskeri.

– På grunn av turbinene har fiskerne en tendens til å unngå vindkraftverk. Samtidig kan turbinene skape et buffermiljø, et trygt miljø, hvor fisken skulle gå for å formere seg. Dette vil selvsagt gjøre området interessant for fiskere, forklarer Pardo.

I enkelte deler av verden er det fortsatt mulig å fiske i havvindområdene. Hvert sted har sine egne utfordringer. Men generelt er det mange sosiale konflikter knyttet til havvindparker.

Pågående arbeid

Selv om definisjonene ennå ikke er klare og implementerte, er det lys i enden av tunnelen. International Union for Conservation of Nature, IUCN, jobber for tiden med en definisjon og med å innlemme vitenskapens, interessentgruppers og industriens forståelse av begrepet i konseptet.

Det vi allerede vet er at definisjonen av naturpositiv tilnærming bør gi en netto positiv effekt, den bør øke det biologiske mangfoldet. Det gjenstår å definere tydeligere og mer vitenskapelig hva disse positive effektene egentlig er.

Hva nå?

I tillegg til en klar definisjon av naturpositivitet, er det behov for mer informasjon, kunnskap og langsiktige studier for å forkynne at havvindinstallasjoner virkelig er naturpositive. NIVA er klare til å bidra til naturpositiv havvindproduksjon ved å bringe kunnskap og kompetanse om vannmiljø inn i temaet.

− Med den kompetansen vi har i NIVA og Akvaplan-niva kan vi drive langsiktige eksperimenter. Vi kan også forutsi hvordan ting vil ordne seg ved å bruke digitale tvillinger eller modeller for å forutsi fysisk-biogeokjemiske prosesser, avslutter Pardo.

Relaterte tema

Sist oppdatert