Til hovedinnhold
English

Videreføring av fotofloraen

Prosjektet startet så vidt opp i 2017 og avsluttet i 2022. Foreløpig publiseres floraen på NIVAs hjemmeside, som pdf-filer for hver art. Totalt regner vi 153 arter og hybrider blant de norske vannplantene og det er utarbeidet 139 faktaark.

Vi tenker oss at fotofloraen senere kan utgis i bokformat. Samlingen med faktaark for enkeltplantene kan også etter hvert publiseres på nettet, f.eks. som en del av Arts­databankens «Arter på nett». Vi vil da kunne inkludere flere bilder, hvor det vil være mulig å zoome inn på viktige detaljer.

I tillegg til fotofloraen med bilder og tekst vil det være svært nyttig å bygge opp en herbarie­samling (referansesamling) for deponering i et offentlig herbarium. Dessuten bør man etter hvert også kunne inkludere en DNA-referanse for hver art. Dette er viktig for eventuell bruk av eDNA-metodikk i senere overvåking (jfr. Anglès d’Auriac et al 2019).

I fotofloraen er det foreløpig ikke inkludert nøkler, men utarbeidelse av slike vil kunne lette arts­bestemmelsene og bør inkluderes etter hvert.

Kommentarer og innspill

Vi anser de publiserte faktaarkene som første versjon av en fotoflora. Arkene bærer preg av at utarbeidelsen har foregått over flere år, samt at forfatterne har vært særlig opptatt av enkelte arter eller slekter. Det har ikke vært tid eller penger til å foreta en profesjonell språklig gjennomgang og korrektur. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, kommentarer, korreksjoner, m.m. Forhåpentligvis kan vi senere utgi oppdaterte versjoner av faktaarkene. 

Faglige spørsmål og kommentarer til faktaarkene kan rettes til en av forfatterne.