Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Eli Rinde, Siri Røang Moy, Lise Ann Tveiten, Kristina Øie Kvile, Mats Gunnar Walday, Hartvig C Christie, Marijana Stenrud Brkljacic, Maia Røst Kile, Trine Bekkby, Janne Kim Gitmark, Marit Mjelde, Camilla With Fagerli, Eivind Oug, Marc Anglès d'Auriac

Sammendrag

Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, sukkertareskog, muslingbunner (både blåskjellbunner og flatøstersbanker), helofytt-saltvannssumper og ruglbunner. Undersøkelsene av ålegrasenger og sukkertareskog hadde fokus på å identifisere eventuelle sesongvariasjoner i egenskaper knyttet til naturmangfold og tilstand. For alle naturtypene har vi basert på feltundersøkelsene og tidligere verdikriterier for naturmangfold, vurdert hvilke egenskaper som egner seg som primær- og sekundærvariabler for naturmangfold og tilstand. Ruglbunner ble undersøkt ved Vega (Nordland), og de øvrige naturtypene hovedsakelig i Oslofjorden. Blåskjellbanker ble undersøkte både i Oslofjorden, Sør-Norge og ved Vega.