Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOSTOR 2021: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Sigrid Haande, Ann Kristin Schartau, Geir Dahl-Hansen, Benoît Demars, John Gunnar Dokk, Knut Andreas Eikland, Karl Øystein Gjelland, David Hammenstig, Torgeir Børresen Havn, Thomas C. Jensen, Erik Friele Lie, Elina Lungrin, Marit Mjelde, Jonas Persson, Randi Saksgård, Ingrid Solberg, Birger Skjelbred, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Bjørn Walseng

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra det 7. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. Overvåkingen i 2021 omfattet totalt ti store innsjøer: Gjende, Mjøsa, Øyeren, Byglandsfjorden, Lundevatnet, Eikesdalsvatnet, Hornindalsvatnet, Vangsvatnet, Selbusjøen og Takvatnet. Samlet økologisk tilstand på tvers av alle de undersøkte kvalitetselementene viste at Takvatnet var i svært god økologisk tilstand, mens Gjende, Mjøsa, Lundevatnet, Eikesdalsvatnet, Honindalsvatnet og Vangsvatnet var i god økologisk tilstand i 2021 basert på de kvalitetselementene som er lagt til grunn. Øyeren og Byglandsfjorden var i moderat økologisk tilstand og det var henholdsvis småkreps (eutrofieringsindeks) og fisk (NEFI-indeks) som var utslagsgivende kvalitetselementer for den samlede klassifiseringen. Med unntak av for Gjende vurderes usikkerhet i tilstandsklassifiseringen å være moderat for alle innsjøene undersøkt i 2021.