Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOSTOR 2022: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Sigrid Haande, Ann Kristin Schartau, Geir Dahl-Hansen, Ida Dahl-Hansen, Benoît Olivier Laurent Demars, John Gunnar Dokk, Knut Andreas Eikland, Karl Øystein Gjelland, Thomas C. Jensen, Erik Friele Lie, Elina Lungrin, Marit Mjelde, Jonas Persson, Vegar Seljestokken, Ingrid Solberg, Birger Skjelbred, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Kirstine Thiemer, Bjørn Walseng

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra det 8. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. Overvåkingen i 2022 omfattet totalt ti store innsjøer: Gjende, Krøderen, Mjøsa, Møsvatn, Selbusjøen, Altevatnet, Iešjávri, Stuorajávri og Takvatnet. Samlet økologisk tilstand på tvers av alle de undersøkte kvalitetselementene viste at Iešjávri er i svært god tiltand, mens Mjøsa, Møsvatn, Selbusjøen, Altevatn, Stuorajávri og Takvatnet er i god tilstand. Gjende er moderat tilstand og Krøderen var i dårlig tilstand og det var fisk som var utslagsgivende kvalitetselementer for den samlede klassifiseringen. Usikkerheten i tilstandsklassifiseringen anses å være middels i Mjøsa, Iešjávri, Stuorajávri og Takvatnet, middels til høy i Selbusjøen og høy i de øvrige innsjøene.