Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2022

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Elianne Egge, Anne Deininger, Trine Bekkby, Wenche Eikrem, Caroline Mengeot, Helene Frigstad, Marta Moyano, Kristina Øie Kvile, Ann Kathrin Baur, August Tobiesen, E. Therese Harvey, Pipatthra Saesin

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra Ulsteinvik i sør til Helgeland i nord. Av de ni vannforekomstene som kunne klassifiseres i 2022 fikk én samlet «svært god» tilstand, sju «god» tilstand, mens én fikk «moderat» tilstand, der oksygenverdier i bunnvann trakk ned. De to ålegress-stasjonene var lokalisert i samme vannforekomst og fikk begge “god” tilstand. I tillegg til parameterne brukt til klassifisering ble klimaparameterne dyreplankton, lys og organisk materiale overvåket ved én stasjon i vannforekomst Steinsfjorden nær Ulsteinvik.