Til hovedinnhold
English
Bildekkpartikler er én av de største kildene til mikroplast i miljøet. Her ser vi veistøv i Smestad-tunnelen i Oslo. (Foto: Elisabeth Rødland)
Plastforurensning

Bildekk og miljøpåvirkning

I NIVA jobber vi aktivt med å analysere og forstå hvordan ulike dekk påvirker miljøet, og hvordan ulikt kjemisk innhold i dekkene påvirker målinger som gjøres i miljøprøver.

Bildekkpartikler har fått mye oppmerksomhet de siste årene som en av de største kildene til mikroplast på verdensbasis. I tillegg inneholder bildekk en lang rekke kjemikalier som kan knyttes til negative effekter i miljøet. I NIVA jobber vi med å videreutvikle og optimalisere analysemetoder for å måle mengder av bildekkpartikler og bildekkrelaterte stoffer i miljøet. Vi vurderer også de økotoksikologiske effektene av bildekk. 

Gjennom ulike prosjekter har NIVA målt bildekkpartikler og bildekkstoffer i ulike typer miljøprøver, inkludert tunnelvaskevann, veistøv, slam, sandfang, snø, sedimenter, vann fra marint og ferskvannsmiljø, og blåskjell. Vår forskning viser at det er forskjeller mellom ulike typer dekk (for eksempel sommerdekk og vinterdekk), og mellom ulike merker og modeller.

Ta kontakt om du vil vite mer om hva vi kan bidra med på dette området. 

Bildekkdatabase

For å bedre forstå sammenhengene og synliggjøre variasjonen mellom ulike typer dekk, har NIVA opprettet en egen bildekkdatabase med resultater for gummi, uorganiske stoffer og organiske stoffer. Denne databasen er basert på NIVAs egne resultater, som er publisert i vitenskapelige arbeider, inkludert internasjonale tidsskrifter.

Noen av resultatene fra undersøkelsene

Dette verket © 2024 av Elisabeth Rødland er lisensiert under CC BY 4.0

 

Nærbilde av bildekkpartikler
Rester fra bildekk, PMB-asfalt, hvit og gul veimerking samlet fra sandfang i Smestad-tunnelen i Oslo. (Foto: Elisabeth Rødland)