Ansatt bilde
Aina Charlotte Wennberg
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 977 60 035
Seksjon: Økotoksikologi og risikovurdering
Aina Charlotte Wennberg er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim og har spesialisert seg innen mikrobiologi. Wennberg har vært ansatt på NIVA siden 2010 og har blant annet jobber på prosjekter på testing av vannrenseteknologi for ballastvann, desinfeksjon av mikroorganismer og hygienisk vannkvalitet i drikkevann og badevann. Hun har også jobbet opp mot problemstillinger innen akvakultur, som desinfeksjon av amøben som forårsaker AGD. Hun er nå tilknyttet seksjon for økotoksikologi og utfører vurdering og testing av biologisk nedbrytbarhet av kjemikalier.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Eregno, Fasil Ejigu; Tryland, Ingun; Myrmel, Mette; Wennberg, Aina; Oliinyk, Anastasiia; Khatri, Mamata; Heistad, Arve; (2018) Decay rate of virus and faecal indicator bacteria (FIB) in seawater and the concentration of FIBs in different wastewater systems. Microbial Risk Analysis ISSN 2352-3522. Vol 8 s14-21 doi: 10.1016/j.mran.2018.01.001
 2. Schwermer, Carsten Ulrich; Krzeminski, Pawel; Wennberg, Aina Charlotte; Vogelsang, Christian; Uhl, Wolfgang; (2018) Removal of antibiotic resistant E. coli in two Norwegian wastewater treatment plants and by nano- and ultra-filtration processes. Water Science and Technology ISSN 0273-1223. Vol 77 No4 s1115-1126 doi: 10.2166/wst.2017.642
 3. Seifert-Dähnn, Isabel; Nesheim, Ingrid; Gosh, Sambita; Dhawde, Rutuja; Ghadge, Appasaheb; Wennberg, Aina C; (2017) Variations of Drinking Water Quality Influenced by Seasons and Household Interventions: A Case Study from Rural Maharashtra, India. Environments ISSN 2076-3298. Vol 4 No3 doi: 10.3390/environments4030059
 4. Krzeminski, P; Schwermer, C; Wennberg, A; Langford, K; Vogelsang, C; (2017) Occurrence of UV filters, fragrances and organophosphate flame retardants in municipal WWTP effluents and their removal during membrane post-treatment. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 323 s166-176 doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.08.001
 5. Tryland, Ingun; Braathen, Henrik; Wennberg, Aina C; Eregno, Fasil; Beschorner, Anna-Lena; (2016) Monitoring of β-d-Galactosidase Activity as a Surrogate Parameter for Rapid Detection of Sewage Contamination in Urban Recreational Water. Water ISSN 2073-4441. Vol 8 No2 doi: 10.3390/w8020065
 6. Lillicrap, Adam; Macken, Ailbhe; Wennberg, Aina Charlotte; Grung, Merete; Rundberget, Jan Thomas; Fredriksen, Lene; Scheie, Anne Aamdal; Benneche, Tore; Angles d'Auriac, Marc; (2016) Environmental fate and effects of novel quorum sensing inhibitors that can control biofilm formation. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 164 s52-58 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.083
 7. Hem, Lars John; Eikebrokk, Bjørnar; Skaar, Ida; Wennberg, Aina Charlotte; (2015) NOM removal through coagulation, sedimentation and filtration as a remedial action to prevent adverse effects of re-growth in networks. Vatten ISSN 0042-2886. Vol 71 s167-173
 8. Johannessen, Gro Skøien; Wennberg, Aina Charlotte; Nesheim, Ingrid; Tryland, Ingun; (2015) Diverse land use and the impact on (Irrigation) water quality and need for measures - A case study of a Norwegian river. International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601. Vol 12 No6 s6979-7001 doi: 10.3390/ijerph120606979
 9. Tryland, Ingun; Myrmel, Mette; Østensvik, Øyvin; Wennberg, Aina Charlotte; Robertson, Lucy J; (2014) Impact of rainfall on the hygienic quality of blue mussels and water in urban areas in Inner Oslofjord, Norway. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 85 No1 s42-49 doi: 10.1016/j.marpolbul.2014.06.028
 10. Bouchalova, Marketa; Wennberg, Aina Charlotte; Tryland, Ingun; (2013) Impact of rainfall on bathing water quality – a case study of Fiskevollbukta, Inner Oslofjord, Norway. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No4 s491-498
 11. Wennberg, Aina Charlotte; Tryland, Ingun; Østensvik, Øyvin; Secic, Indira; Monshaugen, Marte; Liltved, Helge; (2013) Effect of water treatment on the growth potential of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus in seawater. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 83 s10-15 doi: 10.1016/j.marenvres.2012.10.002
 12. Hem, Lars John; Wennberg, Aina Charlotte; Thorvaldsen, Gøril; Skaar, Ida; (2013) Biofilmdannelse i VAVs ledningsnett med nye Oset vannbehandlingsanlegg. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No2 s230-238
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre