Camilla With Fagerli
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 906 25 945
Dr. Camilla With Fagerli (f. 1977) er utdannet fra Universitetet i Oslo (PhD i 2014) og har jobbet i NIVA siden 2008. Hun er ansatt som forsker ved Seksjon for Marin Biologi. Hennes forskningsfelt omfatter marine økosystemer og kystøkologi, med en doktorgrad innen tareskog - økologi og kråkebollebeiting. Camilla har lang erfaring med marin miljøovervåking hvor effekter av eutrofi, klimaendringer og introduserte arter er fokusområder. Som prosjektleder og faglig ansvarlig for hardbunn har Camilla en sentral rolle i flere nasjonale overvåkningsprogrammer hvor miljøforvaltningen er oppdragsgiver. Camilla er sertifisert vitenskaplig dykker (arbeidsdykkersertifikat kl. S) og del av NIVAs vitenskapelige dykkerteam. Camilla er sentral i NIVAs ekspertgruppe for artsidentifisering av marin hardbunnsfauna. Camilla har kunnskap og erfaring med vanndirektivet gjennom tiltaksrettet overvåking for en rekke bedrifter, hun har erfaring fra flere metodiske tilnærminger og klassifiseringsverktøy for vurdering av økologisk tilstand, kartlegging og verdiklassifisering av marine naturtyper og organismesamfunn.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Eger, Aaron M.; Marzinelli, Ezequiel M.; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fujita, Daisuke; Gonzalez, Alejandra P.; Hong, Seok Woo; Kim, Jeong Ha; Lee, Lynn C.; McHugh, Tristin Anoush; Nishihara, Gregory N.; Tatsumi, Masayuki; Steinberg, Peter D.; Verges, Adriana; (2022) Global kelp forest restoration: past lessons, present status, and future directions. Biological Reviews ISSN 1464-7931. doi: 10.1111/brv.12850
 2. Gagnon, Karine; Christie, Hartvig C; Didderen, Karin; Fagerli, Camilla With; Govers, Laura L.; Gräfnings, Max L. E.; Heusinkveld, Jannes H. T.; Kaljurand, Kaire; Lengkeek, Wouter; Martin, Georg; Meysick, Lukas; Pajusalu, Liina; Rinde, Eli; van der Heide, Tjisse; Boström, Christoffer; (2021) Incorporating facilitative interactions into small-scale eelgrass restoration—challenges and opportunities. Restoration Ecology ISSN 1061-2971. Vol 29 No5 doi: 10.1111/rec.13398
 3. Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Danovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva; Smith, Christopher J; (2020) Habitat Features and Their Influence on the Restoration Potential of Marine Habitats in Europe. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 7 doi: 10.3389/fmars.2020.00184
 4. Strand, Hans Kristian; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Mengede, Martin; Moy, Frithjof; (2020) Optimizing the use of quicklime (CaO) for sea urchin management — A lab and field study. Ecological Engineering: X Vol 6 doi: 10.1016/j.ecoena.2020.100018
 5. Eger, Aaron M; Vergés, Adriana; Choi, Chang Geun; Christie, Hartvig; Coleman, Melinda A; Fagerli, Camilla W; Fujita, Daisuke; Hasegawa, Masatoshi; Kim, Jeong Ha; Mayer-Pinto, Mariana; Reed, Dan C; Steinberg, Peter D; Marzinelli, Ezequiel M; (2020) Financial and Institutional Support Are Important for Large-Scale Kelp Forest Restoration. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 7 doi: 10.3389/fmars.2020.535277
 6. Pedersen, Morten Foldager; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Fredriksen, Stein; Frisk, Nicolai Lond; Fagerli, Camilla With; Wernberg, Thomas; (2020) Detrital carbon production and export in high latitude kelp forests. Oecologia ISSN 0029-8549. Vol 192 s227-239 doi: 10.1007/s00442-019-04573-z
 7. Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; (2019) Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 6 doi: 10.3389/fmars.2019.00072
 8. Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W; (2019) Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 9 No5 s2847-2862 doi: 10.1002/ece3.4963
 9. Wallhead, Phil; Chen, Wenting; Norling, Magnus Dahler; Bellerby, Richard; Dupont, Sam; Fagerli, Camilla With; Dale, Trine; Hancke, Kasper; Christie, Hartvig C; Falkenberg, Laura; (2018) Urchin harvesting and kelp regrowth in northern Norway under ocean acidification and warming. Symon, Carolyn null Kapittel Annex 2. ISBN 978-82-7971-107-0. s79-90
 10. Norderhaug, K. M.; Angles d'Auriac, M. B.; Fagerli, C. W.; Gundersen, H.; Christie, H.; Dahl, K.; Hobæk, A.; (2016) Genetic diversity of the NE Atlantic sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis unveils chaotic genetic patchiness possibly linked to local selective pressure. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 163 No36 doi: 10.1007/s00227-015-2801-y
 11. Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus; (2016) A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 6 doi: 10.1038/srep23800
 12. Fagerli, Camilla With; Stadniczenko, Sandra Gran; Pedersen, Morten Foldager; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Norderhaug, Kjell Magnus; (2015) Population dynamics of Strongylocentrotus droebachiensis in kelp forests and barren grounds in Norway. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 162 No6 s1215-1226 doi: 10.1007/s00227-015-2663-3
 13. Angles d'Auriac, Marc; Hobæk, Anders; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Haugstetter, Johannes; Norderhaug, Kjell Magnus; (2014) New microsatellite loci for the green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis using universal M13 labelled markers. BMC Research Notes ISSN 1756-0500. Vol 7 No1 doi: 10.1186/1756-0500-7-699
 14. Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Øystein; (2014) The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 9 No6 doi: 10.1371/journal.pone.0100222
 15. Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Pedersen, Morten Foldager; Fredriksen, Stein; (2014) Predators of the destructive sea urchin grazer Strongylocentrotus droebachiensis on the Norwegian coast. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 502 s207-218 doi: 10.3354/meps10701
 16. Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; (2013) Lack of sea urchin settlement may explain kelp forest recovery in overgrazed areas in Norway. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 488 s119-132 doi: 10.3354/meps10413
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre