Heleen de Wit
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 954 34 360
Seksjon: Nedbørfeltprosesser
Heleen de Wit har en PhD (2000) fra Landbruksuniversitet i Ås og har jobbet på NIVA siden 2004. Hun forsker på nedbørfeltprosesser i naturlige økosystemer, i forbindelse med lufttransport forurensing (sur nedbør og kvikksølv). Dette er viktig for forsuring og forurensing av overflatevann, og påvirkes av klimaendring og direkte inngrep i nedbørfeltet som skoghogst. Hun benytter overvåkingsdata fra Norge og andre land for å se på langtidstrender i nitrogen og løst organisk materiale i vann (se www.icp-waters.no). En annen interesse er karbonlagring og utvasking i terrestre økosystemer.