Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Meland, Sondre; Gomes, Tania; Petersen, Karina; Håll, Johnny; Lund, Espen; Kringstad, Alfhild; Grung, Merete; (2019) Road related pollutants induced DNA damage in dragonfly nymphs (Odonata, Anisoptera) living in highway sedimentation ponds. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 9 doi: 10.1038/s41598-019-52207-4
  2. Hessen, Dag Olav; Håll, Johnny Peter; Thrane, Jan-Erik; Andersen, Tom; (2017) Coupling dissolved organic carbon, CO2 and productivity in boreal lakes. Freshwater Biology ISSN 0046-5070. Vol 62 No5 s945-953 doi: 10.1111/fwb.12914
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre