Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Hessen, Dag Olav; Håll, Johnny Peter; Thrane, Jan-Erik; Andersen, Tom; (2017) Coupling dissolved organic carbon, CO2 and productivity in boreal lakes. Freshwater Biology ISSN 0046-5070. Vol 62 No5 s945-953 doi: 10.1111/fwb.12914
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre