Sindre Langaas
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 982 27 747
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Sindre Langaas er forskningsleder for seksjonen Vann og samfunn fra november 2013. Langaas har bred erfaring fra vann- og havmiljøutfordringer internasjonalt, og spesielt fra Sverige og Østersjøregionen, der han under mer enn 20 års tid har forsket og jobbet med problemstillinger særlig koblet til organisering av vann- og havsmiljøforvaltningen og styringen av virksomheter som bidrar til eutrofiering koblet til gjennomføring av bl.a. vanndirektivet og havsmiljødirektivet. Langaas har kunnskapsbasert arbeidet for veldig ulike typer av organisasjoner (UNEP/GRID-Arendal, Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholms län, Lantbrukarnas Riksförbund). Han har vært en nøkkelperson og prosjektleder i flere internasjonale EU- prosjekt, innen følgende områder; forskning, miljøteknologi og miljølandbruksrådgivning. Langaas har også representert FN i Havmiljøkommisjonen for Østersjøen og EUs bondeorganisasjoner i revideringsprosessen for EUs nye vannmiljøpolitikk. Han har skrevet ca. 20 vitenskapelige artikler for internasjonale peer review tidsskrifter, et stort antall andre publikasjoner, redigert en bok om bruk og nytte av miljøinformasjon i grenseoverskridende vannregioner, samt vært invitert som hovedtaler ved et stort antall konferanser. Langaas forsvarte sin doktorgrad i 1995. Den handlet om bruk av værsatellittdata for deteksjon og kvantifisering av savannebrannaktivitet i Vest-Afrika.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Glavan, Matjaz; Zeleznikar, Spela; Velthof, Gerard; Boekhold, Sandra; Langaas, Sindre; Pintar, Marina; (2019) How to Enhance the Role of Science in European Union Policy Making and Implementation: The Case of Agricultural Impacts on Drinking Water Quality. Water ISSN 2073-4441. Vol 11 No3 doi: 10.3390/w11030492
  2. Carvalho, Laurence; Mackay, Eleanor B; Cardoso, Ana Cristina; Baattrup-Pedersen, Annette; Birk, Sebastian; Blackstock, Kirsty L; Borics, Gábor; Borja, Angel; Feld, Christian K; Ferreira, Maria Teresa; Globevnik, Lidija; Grizzetti, Bruna; Hendry, Sarah; Hering, Daniel; Kelly, Martyn; Langaas, Sindre; Meissner, Kristian; Panagopoulos, Yiannis; Penning, Ellis; Rouillard, Josselin; Sabater, Sergi; Schmedtje, Ursula; Spears, Bryan M; Venohr, Markus; van de Bund, Wouter; Solheim, Anne Lyche; (2019) Protecting and restoring Europe's waters: An analysis of the future development needs of the Water Framework Directive. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 658 s1228-1238 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.255
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre