Sissel Brit Ranneklev
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 411 08 707
Sissel B. Ranneklev har siden 2002 jobbet med miljøovervåkning. De siste 10 årene har hun i hovedsak arbeidet med miljøgifter, organiske og uorganiske, i sedimenter, biota og vann. Hun har vært koordinator for et større EU-prosjekt og prosjektleder for en rekke små og større prosjekter for industri og forvaltning i Norge. I EU har hun arbeidet som prosjektmedarbeider for en rekke ulike prosjekter for EEA (Topic center, København), og bidratt på rapporter om miljøgifter i vann/sedimenter, og evaluert andre lands forvaltningsplaner. Hun har en bredt miljøfaglig bakgrunn og har publisert artikler og teknisk dokumentasjon som omhandler bl.a. mikrobiologi, sur nedbør, miljøgifter, bistand og limnologi. I NIVAs vanndirektivgruppe har hun miljøgifter i ferskvann som ansvarsområde. Hun er en av NIVAs kjernepersonell i forhold intern opplæring i vannforskriften og miljøgifter. Sissel er leder av TEKNA-NIVA og seminarkomiteen i Vannforeningen.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Harman, Christopher; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Fjeld, Eirik; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Sober, Miroslav; Larssen, Thorjørn; Ranneklev, Sissel Brit; (2018) The organic pollutant status of rivers in Bosnia and Herzegovina as determined by a combination of active and passive sampling methods. Environmental Monitoring & Assessment ISSN 0167-6369. Vol 190 No5 doi: 10.1007/s10661-018-6667-6
 2. Ranneklev, Sissel Brit; Garmo, Øyvind; Petersen, Karina; Vikan, Hedda; (2017) Undersøkelse av tunnelvann, slam og uomsatt sprengstoff under drivingen av Espatunnelen på E6. Vann ISSN 0042-2592. Vol 52 No3 s291-305
 3. Grung, Merete; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Meland, Sondre; Thomas, Kevin V; Ranneklev, Sissel; (2017) Roads and motorized transport as major sources of priority substances? A data register study. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 80 No16-18 s1031-1047 doi: 10.1080/15287394.2017.1352206
 4. Grung, Merete; Kringstad, Alfhild; Bæk, Kine; Allan, Ian J; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel B; (2017) Identification of non-regulated polycyclic aromatic compounds and other markers of urban pollution in road tunnel particulate matter. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 323 s36-44 doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.036
 5. Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid; (2016) Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann. Vann ISSN 0042-2592. Vol 51 No3 s263-273
 6. Allan, Ian J; O'Connell, Steven G; Meland, Sondre; Bæk, Kine; Grung, Merete; Anderson, Kim A; Ranneklev, Sissel B; (2016) PAH Accessibility in Particulate Matter from Road-Impacted Environments. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 50 No15 s7964-7972 doi: 10.1021/acs.est.6b00504
 7. Petersen, Karina; Bæk, Kine; Grung, Merete; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; (2016) In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 164 s363-371 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.108
 8. Grung, Merete; Petersen, Karina; Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Christensen, Jan H.; Malmqvist, Linus M.V.; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; (2016) PAH related effects on fish in sedimentation ponds for road runoff and potential transfer of PAHs from sediment to biota. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 566-567 s1309-1317 doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.191
 9. Garmo, Øyvind Aaberg; Hertel-Aas, Turid; Ranneklev, Sissel Brit; Meland, Sondre; (2015) Vurdering av biotilgjengelighetsmodeller som verktøy for karakterisering av resipienters sårbarhet for metallforurensing fra veg. Vann ISSN 0042-2592. Vol 50 No3 s278-290
 10. Allan, Ian; Harman, Christopher Peter; Ranneklev, Sissel Brit; Thomas, Kevin V; Grung, Merete; (2013) Passive sampling for target and nontarget analyses of moderately polar and nonpolar substances in water. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 32 No8 s1718-1726 doi: 10.1002/etc.2260
 11. Harman, Christopher Peter; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Sober, Miroslav; Sinanovic, Kemo; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Ranneklev, Sissel Brit; Larssen, Thorjørn; (2013) Screening for Stockholm Convention persistent organic pollutants in the Bosna River (Bosnia and Herzogovina). Environmental Monitoring & Assessment ISSN 0167-6369. Vol 185 No2 s1671-1683 doi: 10.1007/s10661-012-2659-0
 12. Allan, Ian; Ranneklev, Sissel Brit; (2011) Occurrence of PAHs and PCBs in the Alna River, Oslo (Norway). Journal of Environmental Monitoring ISSN 1464-0325. Vol 13 No9 s2420-2426 doi: 10.1039/c1em10314h
 13. Ranneklev, Sissel; Baåth, Erland; (2003) Use of phospholipid fatty acids to detect previous self-heating events in stored peat. ? Vol 69 No6 s3532-3539
 14. Ranneklev, Sissel; Bååth, Erland; (2001) Temperature driven adaptation of the bacterial community in peat measured by using thymidine and leucine incorporation. Applied and Environmental Microbiology ISSN 0099-2240. Vol 67 s1116-1122
 15. Riise, Gunhild; Salbu, Brit; Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel; Mykkelbost, Tone Charlotte; (1994) Mobility of Humic Substances, Major and Minor Elements in Lake Skjervatjern and its Catchment-area. Environment International ISSN 0160-4120. Vol 20 No3 s287-298
 16. Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel; Mykkelbost, Tone Charlotte; (1994) The Impact of Acid Treatment on Soilwater Chemistry at the HUMEX Site. Environment International ISSN 0160-4120. Vol 20 No3 s277-286
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre