Ansatt bilde
Sissel Brit Ranneklev
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 411 08 707
Sissel B. Ranneklev har i de siste 9 årene jobbet med miljøovervåkning. De siste 7 årene har hun i hovedsak arbeidet med miljøgifter, organiske og uorganiske, i sedimenter og vann. Hun har vært koordinator for et større EU-prosjekt og prosjektleder for en rekke små og større prosjekter for industri og forvaltning i Norge. I EU har hun arbeidet som prosjektmedarbeider for en rekke ulike prosjekter for EEA (Topic center, København), og bidratt på rapporter om miljøgifter i vann/sedimenter, og evaluert andre lands forvaltningsplaner. Hun har en bredt miljøfaglig bakgrunn og har publisert artikler og teknisk dokumentasjon som omhandler bl.a. mikrobiologi, sur nedbør, miljøgifter og limnologi. I NIVAs vanndirektivgruppe har hun miljøgifter i ferskvann som ansvarsområde. Under den tiltaksorienterte overvåkingen som har blitt iverksatt i 2014, har hun vært en av NIVAs kjernepersonell i forhold intern opplæring og kontakt mot Miljødirektoratet. Sissel er NIVAs representant i seminarkomiteen i Vannforeningen.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre