Til hovedinnhold
English

Jie Liu

Forskningsassistent
E-postadresse
jie.liu@niva.no
Telefonnummer
+47 486 36 206
Forskningsseksjon
Oseanografi

Profil

Jie Liu er PhD-kandidat i marinbiologi ved Universitetet i Bergen og forskningsassistent ved NIVA Oceanography Section. Hennes hovedvekt i forskningen er på å integrere fysiske og biogeokjemiske modelldata for å karakterisere hvordan projiserte klimadrevne endringer forventes å påvirke biologisk-relevante prosesser og fysiologiske toleranseterskler for viktige kystnære arter, som alger, kråkebolle, tare, fisk etc. Hun er nå prosjektmedlem i to EU-prosjekter. Det ene er FutureMARES (Climate Change and Future Marine Ecosystem Services and Biodiversity), finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram. Den andre er CE2COAST (Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities), finansiert av det felles programmeringsinitiativet "Connecting Climate Knowledge for Europe" (JPI Climate) og "Healthy and Productive Seas and Oceans" (JPI Oceans)