Til hovedinnhold
English
Nyheter

Oppdaterte tall for nitrogentilførsler til Ytre Oslofjord

I fjorårets NIVA-rapport om tilførsel av nitrogen til Ytre Oslofjord, er historiske nitrogentilførsler beskrevet for lavt. NIVA gir derfor ut en ny og oppdatert rapport. Hovedkonklusjonen er uforandret og viser at Ytre Oslofjord tilføres mer nitrogen enn den tåler, og at landbruk og kloakk er de største kildene.
Publisert:

I den nye rapporten «Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord» viser oppdaterte modellberegninger at nitrogentilførslene er på omtrent samme høye nivå i dag som for 30 år siden. I den opprinnelige rapporten ble det rapportert om en økning på om lag 30 prosent siden tidlig 1990-tallet.  

– I originalrapporten gjorde vi en uheldig sammenligning mellom estimerte tilførsler for 1993 med de vi har i dag basert på samme modell, men uten å ta høyde for de forbedringer i modellen som har skjedd i mellomtiden, sier Chris Harman, forskningsdirektør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).  

Forskerne har i den nye rapporten benyttet den sist oppdaterte versjonen av modellen på alle årene fra 1993 til 2020, og dermed gjort en mer detaljert analyse av utviklingen. 

I den nye rapporten er det i tillegg tatt med en sammenligning med oppdaterte målinger fra elveovervåkingsprogrammet for 1993–2020. Disse målingene viser en økning på om lag 20 prosent i tilførsel av nitrogen til Ytre Oslofjord i perioden. 

Selv om modellberegningene viser at nitrogentilførslene er på omtrent samme høye nivå i dag som på tidlig 1990-tallet, viser altså målinger i utløpet av de store elvene en signifikant økning i perioden.

– Det er viktig å understreke at det ikke er noen tvil om at Ytre Oslofjord tilføres for mye nitrogen. Usikkerheten i denne saken har vært knyttet til beregninger av historiske nitrogentilførsler. Rapport om tilstanden i dag er korrekt og uendret, sier Harman.

– Det er alltid en viss usikkerhet i både målinger og modelleringer, spesielt når man skal gå tilbake i tid med dagens metoder og forståelse. Dette ble også påpekt av våre forskere i den opprinnelige rapporten. Vi beklager imidlertid den forvirringen som har oppstått som en følge av dette, avslutter Harman. 

Sist oppdatert