Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Mat og kystlandskapet: kulturarv i økosystem langs kysten (FOODCOAST)

I FOODCOAST-prosjektet undersøker vi matens kulturarvsdimensjoner og forholdet mellom matprodusenter, ressursutnyttelse og økosystemer.

Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges forskningsråd
Totalbudsjett
7 350 000
Forskningsseksjon
Vann og samfunn
Kontaktpersoner
Frode Sundnes
Involverte fra Niva
Kathrine Ivsett Johnsen

Om prosjektet

FOODCOAST fokuserer på kystlandskapet som et sted for matproduksjon, samt de sosiale relasjonene og den kulturelle betydningen dette har. Vi er interessert i sammenhengen mellom matsystemer og deres kulturelle praksiser og økosystemtjenester. 

Vi kartlegger utvalgte kystnære landskap og undersøker begrensninger og muligheter for forvaltning, bruk og verdsetting av natur- og kulturarv.

Prosjektet har caseområder i Sunnfjord, Salten og Porsanger.

Forskingsprosjektet er ledet av NIVA. Andre samarbeidspartnere er Nordlandsforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), UiT Norges arktiske universitet, Musene i Akershus (MiA) og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).