Til hovedinnhold
English
Prosjekter

SusWater

SusWater setter fokus på vannforvaltning i regulerte elver, og vil se på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt.

Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges forskningsråd
Totalbudsjett
17 000 000
Eksterne nettsted
cedren.no
Forskningsseksjon
Vann og samfunn
Kontaktpersoner
Ingrid Nesheim
Involverte fra Niva
Line Johanne Barkved

Om prosjektet

Prosjektleder er Atle Harby (SINTEF). Audun Ruud (NINA) leder arbeidspakke 1 og 5. Peggy Zinke, postdoktor i prosjektet, leder arbeidspakke 2. Ingrid Nesheim leder arbeidspakke 3 om sosioøkonomiske indikatorer. Berit Köhler (NINA) leder WP4, og SEI bidrar til WP1. Alle partnerne bidrar til WP5.

Arbeidspakker (AP)

AP1: Regulatorisk rammeverk og implementering av politikk
AP2: Teknologisk-økologiske metoder for bærekraftig forvaltning av vassdrag
AP3: Sosioøkonomiske indikatorer for bærekraftig forvaltning av vassdrag
AP4: Rammeverk for beslutningsstøtte
AP5: Mot en forbedret forvaltning av nedbørsfelt
AP6: Forbedret karakterisering av vannforekomster påvirket av vannkraft

AP3: Samfunnsøkonomiske indikatorer for bærekraftig forvaltning av vassdrag

Ingrid Nesheim leder arbeidspakke 3, som har som mål å utvikle et rammeverk for sosioøkonomiske indikatorer i regulerte vassdrag som passer for Norge.

Arbeidspakken utforsker kvalitative, kvantitative og økonomiske teknikker for å vurdere fordeler på lokal, regional og nasjonal skala. Eksingedals- og Teigdalsvassdragene i Hordaland og Sira-Kvina-vassdragene i Vest-Agder, der henholdsvis BKK og Sira-Kvina KS er vannkraftprodusenter, har vært casestudieområder.

Nedbørfeltene ble valgt ut for feltarbeid siden de er regulert for vannkraftproduksjon, og siden begge er gjenstand for revisjon av konsesjonsvilkår. Datainnsamlingen i studien har omfattet personlige intervjuer, en spørreundersøkelse, fokusgruppediskusjoner, workshops og to internettbaserte spørreundersøkelser.

Finansiering og prosjektpartnere

Prosjektet er en del av CEDREN og er finansiert av Norges forskningsråd og programmet EnergiX. Det er et KPN-prosjekt, et "Kompetanseprosjekt for næringslivet", noe som betyr at det har 25 % finansiering fra industripartnere og offentlig forvaltning. 

Prosjektpartnere: SusWater-prosjektet har finansiering fra EnergiX-programmet, i tillegg til Sira-Kvina kraftselskap, Statkraft, Hydro, Agder Energi, Lyse, BKK, TrønderEnergi, Energi Norge, Sogn og Fjordane Energi, Energi Norge og Miljødirektoratet.

Publikasjoner og rapporter