Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvannshåndtering i Sogn Hagekoloni - kartbasert spørreundersøkelse om overvann og blågrønne løsninger

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Line Johanne Barkved, Isabel Seifert, Sindre Langaas

Sammendrag

Denne rapporten beskriver en digital kartbasert spørreundersøkelse om overvannshåndtering i Sogn Hagekoloni i Oslo. Undersøkelsen ble gjennomført sommer-høst 2017 innen forskningsprosjektet iResponse (2015-18), som handler om bruk av digitale metoder og såkalt crowdsourcing i urban miljøforskning og beslutningstaking. Crowdsourcing er involvering av en større mengde folk («en crowd») for å løse en oppgave, ofte gjennom bidrag av observasjoner og/eller innspill og idéer. Undersøkelsen rettet seg mot hagekolonistene i Sogn Hagekoloni og fokuserte på regnvann/overvann i hagekolonien; hvor eventuelle problemområder og utfordringer befinner seg, og muligheter for å gjøre disse om til muligheter for grønne tiltak. Undersøkelsen innhold også spørsmål om hva hagekolonistene synes er viktig og motiverende for å bidra i overvannshåndtering. For å samle inn bidrag av observasjoner, oppfatninger og ble idéer det digitale verktøyet Maptionnaire brukt. Resultatene fra undersøkelsen anses som relevante for fremtidige tiltaksinnsatser knyttet til overvann og relatert utvikling i kolonihagen.