Anders Ruus
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, professor II
Telefon: +47 982 27 786
Seksjon: Miljøgifter
Anders Ruus er forsker ved seksjon for Marin forurensing og arbeider innen feltene akvatisk økotoksikologi og marin biologi. Han har spesialkompetanse innen studier av miljøgifters forflytning og effekter i marine næringsnett, de siste årene også i tilknytning til klimaforandringer. Han er også EUROTOX-registrert toksikolog. Hans erfaringer dekker arbeid med virvelløse dyr (evertebrater), fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Ruus har også bred erfaring innenfor miljøovervåking. Videre har han lang erfaring med bioakkumulerings- og distribusjons-studier som involverer eksperimentelle eksponeringssystemer for evertebrater og fisk. Ruus sin felterfaring dekker flere områder (og fartøyer), inkludert Adriaterhavet (Kroatia) og Barentshavet (norsk Arktis). De siste 10 årene har han arbeidet med miljømessig og human risikovurdering, det sistnevnte gjennom deltakelse i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Anders Ruus har mange års erfaring med problemstillinger knyttet til gamle («legacy») og nye («emerging») miljøgifter og har forsket på deres skjebne/forflytning i naturmiljøet. Han har ledet flere miljøovervåkings- og forskningsprosjekter, og har vært involvert i enda flere, med ansvar for problemstillinger særlig tilknyttet bioakkumulering og biomagnifisering av miljøgifter. Han har også veiledet flere studenter med fokus på disse emnene. Han har forfattet en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter, og er ofte sitert (H-indeks: 18 i flg. ISI Web of Science, 23 i flg. Google Scholar; mars 2017).

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Ono, Kotaro; Knutsen, Halvor; Olsen, Esben M; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Ø; Stenseth, Nils Chr; (2019) Possible adverse impact of contaminants on Atlantic cod population dynamics in coastal ecosystems. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences ISSN 0962-8452. Vol 286 No1908 s1-9 doi: 10.1098/rspb.2019.1167
 2. Borgå, Katrine; Ruus, Anders; (2019) Quantifying Bioaccumulation in the Aquatic Environment. Methods in pharmacology and toxicology ISSN 1557-2153. s1-18 doi: 10.1007/7653_2019_36
 3. Brooks, S J; Ruus, A; Rundberget, J T; Kringstad, A; Lillicrap, A; (2019) Bioaccumulation of selected veterinary medicinal products (VMPs) in the blue mussel (Mytilus edulis). Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 655 s1409-1419 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.212
 4. Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete; (2017) Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s338-365 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.024
 5. Schøyen, Merete; Allan, Ian; Ruus, Anders; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; (2017) Comparison of caged and native blue mussels (Mytilus edulis spp.) for environmental monitoring of PAH, PCB and trace metals. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s221-232 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.025
 6. Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; (2017) Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s85-92 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.018
 7. Everaert, Gert; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine; Green, Norman Whitaker; Boitsov, Stepan; Jensen, Henning; Poste, Amanda; (2017) Additive Models Reveal Sources of Metals and Organic Pollutants in Norwegian Marine Sediments. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 51 No21 s12764-12773 doi: 10.1021/acs.est.7b02964
 8. Evenset, Anita; Hallanger, Ingeborg G.; Tessmann, Michael; Warner, Nicholas Alexander; Ruus, Anders; Borgå, Katrine; Gabrielsen, Geir W.; Christensen, Guttorm N.; Renaud, Paul; (2016) Seasonal variation in accumulation of persistent organic pollutants in an Arctic marine benthic food web. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 542 s108-120 doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.10.092
 9. de Gelder, Stefan; Bakke, Marit J.; Vos, Joelle; Rasinger, Josef D.; Ingebrigtsen, Kristian; Grung, Merete; Ruus, Anders; Flik, Gert; Klaren, Peter H.M.; Berntssen, Marc H. G.; (2016) The effect of dietary lipid composition on the intestinal uptake and tissue distribution of benzo[a]pyrene and phenanthrene in Atlantic salmon (Salmo salar). Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology ISSN 1532-0456. Vol 185-186 s65-76 doi: 10.1016/j.cbpc.2016.03.003
 10. Grung, Merete; Ruus, Anders; Schneider, Susanne Claudia; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine; (2016) Toxicokinetics of pyrene in the freshwater alga Chara rudis. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 157 s49-56 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.04.128
 11. Ruus, Anders; Øverjordet, Ida Beathe; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Evenset, Anita; Christensen, Guttorm N.; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Gabrielsen, Geir W.; Borgå, Katrine; (2015) Methylmercury biomagnification in an Arctic pelagic food web. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 34 No11 s2636-2643 doi: 10.1002/etc.3143
 12. Øverjordet, Ida Beathe; Kongsrud, Magnus Brunvoll; Gabrielsen, Geir Wing; Berg, Torunn; Ruus, Anders; Evenset, Anita; Borgå, Katrine; Christensen, Guttorm; Jenssen, Bjørn Munro; (2015) Toxic and essential elements changed in black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) during their stay in an Arctic breeding area. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 502 s548-556 doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.09.058
 13. Øverjordet, Ida Beathe; Gabrielsen, Geir Wing; Berg, Torunn; Ruus, Anders; Evenset, Anita; Borgå, Katrine; Christensen, Guttorm; Lierhagen, Syverin; Jenssen, Bjørn Munro; (2015) Effect of diet, location and sampling year on bioaccumulation of mercury, selenium and cadmium in pelagic feeding seabirds in Svalbard. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 122 s14-22 doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.10.060
 14. Beyer, Jonny; Petersen, Karina; Song, You; Ruus, Anders; Grung, Merete; Bakke, Torgeir Heggelund; Tollefsen, Knut-Erik; (2014) Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: A discussion paper. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 96 s81-91 doi: 10.1016/j.marenvres.2013.10.008
 15. Ruus, Anders; Allan, Ian; Øxnevad, Sigurd; Schaanning, Morten; Borgå, Katrine; Bakke, Torgeir Heggelund; Næs, Kristoffer; (2013) In vivo bioaccumulation of contaminants from historically polluted sediments - Relation to bioavailability estimates. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 442 s336-343 doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.10.060
 16. Starrfelt, Jostein; Borgå, Katrine; Ruus, Anders; Fjeld, Eirik; (2013) Estimating trophic levels and trophic magnification factors using Bayesian inference. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 47 No20 s11599-11606 doi: 10.1021/es401231e
 17. Allan, Ian; Ruus, Anders; Schaanning, Morten; Macrae, Kenneth John; Næs, Kristoffer; (2012) Measuring nonpolar organic contaminant partitioning in three Norwegian sediments using polyethylene passive samplers. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 423 s125-131 doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.02.027
 18. Ruus, Anders; Daae, Ingrid Aarre; Hylland, Ketil; (2012) Accumulation of polychlorinated biphenyls from contaminated sediment by Atlantic cod (Gadus morhua): Direct accumulation from resuspended sediment and dietary accumulation via the polychaete Nereis virens. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 31 No11 s2472-2481 doi: 10.1002/etc.1973
 19. Ruus, Anders; Daae, Ingrid Aarre; Hylland, Ketil; (2012) Accumulation of polychlorinated biphenyls from contaminated sediment by Atlantic cod (Gadus morhua): Direct accumulation from resuspended sediment and dietary accumulation via the polychaete Nereis virens. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 31 No11 s2472-2481 doi: 10.1002/etc.1973
 20. Sundt, Rolf; Ruus, Anders; Jonsson, Henrik; Skarphédinsdóttir, Halldóra; Meier, Sonnich; Grung, Merete; Beyer, Jonny; Pampanin, Daniela M.; (2012) Biomarker responses in Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to produced water from a North Sea oil field: Laboratory and field assessments. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 64 No1 s144-152 doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.10.005
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre