Anders Ruus
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, professor II
Telefon: +47 982 27 786
Seksjon: Miljøgifter
Anders Ruus er forsker ved seksjon for Marin forurensing og arbeider innen feltene akvatisk økotoksikologi og marin biologi. Han har spesialkompetanse innen studier av miljøgifters forflytning og effekter i marine næringsnett, de siste årene også i tilknytning til klimaforandringer. Han er også EUROTOX-registrert toksikolog. Hans erfaringer dekker arbeid med virvelløse dyr (evertebrater), fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Ruus har også bred erfaring innenfor miljøovervåking. Videre har han lang erfaring med bioakkumulerings- og distribusjons-studier som involverer eksperimentelle eksponeringssystemer for evertebrater og fisk. Ruus sin felterfaring dekker flere områder (og fartøyer), inkludert Adriaterhavet (Kroatia) og Barentshavet (norsk Arktis). De siste 15 årene har han arbeidet med miljømessig og human risikovurdering, det sistnevnte gjennom deltakelse i Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Anders Ruus har mange års erfaring med problemstillinger knyttet til gamle («legacy») og nye («emerging») miljøgifter og har forsket på deres skjebne/forflytning i naturmiljøet. Han har ledet flere miljøovervåkings- og forskningsprosjekter, og har vært involvert i enda flere, med ansvar for problemstillinger særlig tilknyttet bioakkumulering og biomagnifisering av miljøgifter. Han har også veiledet flere studenter med fokus på disse emnene. Han har forfattet en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter, og er ofte sitert (H-indeks: 24 i flg. ISI Web of Science, 28 i flg. Google Scholar; februar 2021).

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Remili, Anaïs; Dietz, Rune; Sonne, Christian; Samarra, Filipa I. P.; Rikardsen, Audun H.; Kettemer, Lisa Elena; Ferguson, Steven H.; Watt, Cortney A.; Matthews, Cory J. D.; Kiszka, Jeremy J.; Jourdain, Eve Marie; Borgå, Katrine; Ruus, Anders; Granquist, Sandra M.; Rosing-Asvid, Aqqalu; McKinney, Melissa A.; (2023) Quantitative fatty acid signature analysis reveals a high level of dietary specialization in killer whales across the North Atlantic. Journal of Animal Ecology ISSN 0021-8790. doi: 10.1111/1365-2656.13920
 2. Schultze, Sabrina; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Ruus, Anders; Borgå, Katrine; Poste, Amanda; (2022) Land-cover, climate and fjord morphology drive differences in organic matter and nutrient dynamics in two contrasting northern river-fjord systems. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 270 doi: 10.1016/j.ecss.2022.107831
 3. Allan, Ian; Vrana, Branislav; Ruus, Anders; (2022) Passive Sampling Helps the Appraisal of Contaminant Bioaccumulation in Norwegian Fish Used for Regulatory Chemical Monitoring. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 56 No12 s7945-7953 doi: 10.1021/acs.est.2c00714
 4. Keilen, Ellen Kristine; Borgå, Katrine; Thorstensen, Helene Skjeie; Hylland, Ketil; Helberg, Morten; Warner, Nicholas Alexander; Bæk, Kine; Reiertsen, Tone Kristin; Ruus, Anders; (2022) Differences in Trophic Level, Contaminant Load, and DNA Damage in an Urban and a Remote Herring Gull (Larus argentatus) Breeding Colony in Coastal Norway. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 41 No10 s2466-2478 doi: 10.1002/etc.5441
 5. Lyche, Jan Ludvig; Boahene, Nana Yaa; Eklo, Ole Martin; Holth, Tor Fredrik; Dirven, Hubert; Engeset, Dagrun; Ruus, Anders; Nilsen, Asbjørn Magne; (2022) Risikovurdering av kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i stikkprøver fra importerte rosiner, druer, pærer og norske jordbær. Vitenskapelig uttalelse fra faggruppen for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mat og miljø. VKM Report ISSN 2535-4019. No25
 6. Mcgovern, Maeve; Warner, Nicholas Alexander; Borgå, Katrine; Evenset, Anita; Carlsson, Pernilla; Skogsberg, Emelie; Søreide, Janne; Ruus, Anders; Christensen, Guttorm; Poste, Amanda; (2022) Is Glacial Meltwater a Secondary Source of Legacy Contaminants to Arctic Coastal Food Webs?. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 56 No10 s6337-6348 doi: 10.1021/acs.est.1c07062
 7. Mcgovern, Maeve; Borgå, Katrine; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Ruus, Anders; Christensen, Guttorm; Evenset, Anita; (2022) Small Arctic rivers transport legacy contaminants from thawing catchments to coastal areas in Kongsfjorden, Svalbard. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 304 doi: 10.1016/j.envpol.2022.119191
 8. Knudtzon, Nina C; Thorstensen, Helene; Ruus, Anders; Helberg, Morten; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Borgå, Katrine; (2021) Maternal transfer and occurrence of siloxanes, chlorinated paraffins, metals, PFAS and legacy POPs in herring gulls (Larus argentatus) of different urban influence. Environment International ISSN 0160-4120. Vol 152 doi: 10.1016/j.envint.2021.106478
 9. Ruus, Anders; Allan, Ian J; Bæk, Kine; Borgå, Katrine; (2021) Partitioning of persistent hydrophobic contaminants to different storage lipid classes. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 263 doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.127890
 10. Allan, Ian John; Vrana, Branislav; de Weert, Jasperien; Kringstad, Alfhild; Ruus, Anders; Christensen, Guttorm; Terentjev, Petr; Green, Norman Whitaker; (2021) Passive sampling and benchmarking to rank HOC levels in the aquatic environment. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 11 doi: 10.1038/s41598-021-90457-3
 11. Eklo, Ole Martin; Boahene, Nana Yaa; Holth, Tor Fredrik; Klein, Michael; Dirven, Hubert; Engeset, Dagrun; Lyche, Jan Ludvig; Ruus, Anders; Nilsen, Asbjørn Magne; (2021) Establishing the representativeness of available surface water scenarios for plant protection products in environmental risk assessment in Norway. Opinion of the Panel on Plant protection Products of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report ISSN 2535-4019. No11
 12. Haarr, Ane; Mwakalapa, Eliezer B.; Lyche, Jan Ludvig; Mmochi, Aviti J.; Polder, Anuschka; Ruus, Anders; Borgå, Katrine; (2021) Spatial Variation in Contaminant Occurrence in Marine Fishes and Prawns from Coastal Tanzania. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 41 No2 s321-333 doi: 10.1002/etc.5254
 13. Grung, Merete; Meland, Sondre; Ruus, Anders; Ranneklev, Sissel; Fjeld, Eirik; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Cruz, Majbrit Dela; Christensen, Jan H; (2021) Occurrence and trophic transport of organic compounds in sedimentation ponds for road runoff. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 751 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141808
 14. Haarr, Ane; Mwakalapa, Eliezer B; Mmochi, Aviti J; Lyche, Jan L; Ruus, Anders; Othman, Halima; Larsen, Martin M.; Borgå, Katrine; (2021) Seasonal rainfall affects occurrence of organohalogen contaminants in tropical marine fishes and prawns from Zanzibar, Tanzania. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 774 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145652
 15. Thorstensen, Helene; Ruus, Anders; Helberg, Morten; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Borgå, Katrine; (2020) Common Eider and Herring Gull as Contaminant Indicators of Different Ecological Niches of an Urban Fjord System. Integrated Environmental Assessment and Management ISSN 1551-3777. Vol 17 s422-433 doi: 10.1002/ieam.4340
 16. Jourdain, Eve; Andvik, Clare; Karoliussen, Richard; Ruus, Anders; Vongraven, Dag; Borgå, Katrine; (2020) Isotopic niche differs between seal and fish-eating killer whales (Orcinus orca) in northern Norway. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 10 No9 s4115-4127 doi: 10.1002/ece3.6182
 17. Andvik, Clare Margaret; Jourdain, Eve; Ruus, Anders; Lyche, Jan Ludvig; Karoliussen, Richard; Borgå, Katrine; (2020) Preying on seals pushes killer whales from Norway above pollution effects thresholds. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 10 doi: 10.1038/s41598-020-68659-y
 18. Borgå, Katrine; Ruus, Anders; (2019) Quantifying Bioaccumulation in the Aquatic Environment. Methods in pharmacology and toxicology ISSN 1557-2153. s1-18 doi: 10.1007/7653_2019_36
 19. Ono, Kotaro; Knutsen, Halvor; Olsen, Esben M; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Ø; Stenseth, Nils Chr; (2019) Possible adverse impact of contaminants on Atlantic cod population dynamics in coastal ecosystems. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences ISSN 0962-8452. Vol 286 No1908 s1-9 doi: 10.1098/rspb.2019.1167
 20. Brooks, S J; Ruus, A; Rundberget, J T; Kringstad, A; Lillicrap, A; (2019) Bioaccumulation of selected veterinary medicinal products (VMPs) in the blue mussel (Mytilus edulis). Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 655 s1409-1419 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.212
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre