Anders Ruus
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, professor II
Telefon: +47 982 27 786
Seksjon: Miljøgifter
Anders Ruus er forsker ved seksjon for Marin forurensing og arbeider innen feltene akvatisk økotoksikologi og marin biologi. Han har spesialkompetanse innen studier av miljøgifters forflytning og effekter i marine næringsnett, de siste årene også i tilknytning til klimaforandringer. Han er også EUROTOX-registrert toksikolog. Hans erfaringer dekker arbeid med virvelløse dyr (evertebrater), fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Ruus har også bred erfaring innenfor miljøovervåking. Videre har han lang erfaring med bioakkumulerings- og distribusjons-studier som involverer eksperimentelle eksponeringssystemer for evertebrater og fisk. Ruus sin felterfaring dekker flere områder (og fartøyer), inkludert Adriaterhavet (Kroatia) og Barentshavet (norsk Arktis). De siste 15 årene har han arbeidet med miljømessig og human risikovurdering, det sistnevnte gjennom deltakelse i Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Anders Ruus har mange års erfaring med problemstillinger knyttet til gamle («legacy») og nye («emerging») miljøgifter og har forsket på deres skjebne/forflytning i naturmiljøet. Han har ledet flere miljøovervåkings- og forskningsprosjekter, og har vært involvert i enda flere, med ansvar for problemstillinger særlig tilknyttet bioakkumulering og biomagnifisering av miljøgifter. Han har også veiledet flere studenter med fokus på disse emnene. Han har forfattet en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter, og er ofte sitert (H-indeks: 24 i flg. ISI Web of Science, 28 i flg. Google Scholar; februar 2021).

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Knudtzon, Nina C; Thorstensen, Helene; Ruus, Anders; Helberg, Morten; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Borgå, Katrine; (2021) Maternal transfer and occurrence of siloxanes, chlorinated paraffins, metals, PFAS and legacy POPs in herring gulls (Larus argentatus) of different urban influence. Environment International ISSN 0160-4120. Vol 152 doi: 10.1016/j.envint.2021.106478
 2. Grung, Merete; Meland, Sondre; Ruus, Anders; Ranneklev, Sissel; Fjeld, Eirik; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Cruz, Majbrit Dela; Christensen, Jan H; (2021) Occurrence and trophic transport of organic compounds in sedimentation ponds for road runoff. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 751 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141808
 3. Haarr, Ane; Mwakalapa, Eliezer B; Mmochi, Aviti J; Lyche, Jan L; Ruus, Anders; Othman, Halima; Larsen, Martin M.; Borgå, Katrine; (2021) Seasonal rainfall affects occurrence of organohalogen contaminants in tropical marine fishes and prawns from Zanzibar, Tanzania. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 774 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145652
 4. Eklo, Ole Martin; Boahene, Nana Yaa; Holth, Tor Fredrik; Klein, Michael; Dirven, Hubert; Engeset, Dagrun; Lyche, Jan Ludvig; Ruus, Anders; Nilsen, Asbjørn Magne; (2021) Establishing the representativeness of available surface water scenarios for plant protection products in environmental risk assessment in Norway. Opinion of the Panel on Plant protection Products of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM). VKM Report ISSN 2535-4019. Vol 2021:11 No11 s1-188
 5. Ruus, Anders; Allan, Ian J; Bæk, Kine; Borgå, Katrine; (2021) Partitioning of persistent hydrophobic contaminants to different storage lipid classes. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 263 doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.127890
 6. Thorstensen, Helene; Ruus, Anders; Helberg, Morten; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Borgå, Katrine; (2020) Common Eider and Herring Gull as Contaminant Indicators of Different Ecological Niches of an Urban Fjord System. Integrated Environmental Assessment and Management ISSN 1551-3777. Vol 17 s422-433 doi: 10.1002/ieam.4340
 7. Jourdain, Eve; Andvik, Clare; Karoliussen, Richard; Ruus, Anders; Vongraven, Dag; Borgå, Katrine; (2020) Isotopic niche differs between seal and fish-eating killer whales (Orcinus orca) in northern Norway. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 10 No9 s4115-4127 doi: 10.1002/ece3.6182
 8. Andvik, Clare Margaret; Jourdain, Eve; Ruus, Anders; Lyche, Jan Ludvig; Karoliussen, Richard; Borgå, Katrine; (2020) Preying on seals pushes killer whales from Norway above pollution effects thresholds. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 10 doi: 10.1038/s41598-020-68659-y
 9. Ono, Kotaro; Knutsen, Halvor; Olsen, Esben M; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Ø; Stenseth, Nils Chr; (2019) Possible adverse impact of contaminants on Atlantic cod population dynamics in coastal ecosystems. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences ISSN 0962-8452. Vol 286 No1908 s1-9 doi: 10.1098/rspb.2019.1167
 10. Borgå, Katrine; Ruus, Anders; (2019) Quantifying Bioaccumulation in the Aquatic Environment. Methods in pharmacology and toxicology ISSN 1557-2153. s1-18 doi: 10.1007/7653_2019_36
 11. Brooks, S J; Ruus, A; Rundberget, J T; Kringstad, A; Lillicrap, A; (2019) Bioaccumulation of selected veterinary medicinal products (VMPs) in the blue mussel (Mytilus edulis). Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 655 s1409-1419 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.212
 12. Everaert, Gert; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine; Green, Norman Whitaker; Boitsov, Stepan; Jensen, Henning; Poste, Amanda; (2017) Additive Models Reveal Sources of Metals and Organic Pollutants in Norwegian Marine Sediments. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 51 No21 s12764-12773 doi: 10.1021/acs.est.7b02964
 13. Schøyen, Merete; Allan, Ian; Ruus, Anders; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; (2017) Comparison of caged and native blue mussels (Mytilus edulis spp.) for environmental monitoring of PAH, PCB and trace metals. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s221-232 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.025
 14. Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete; (2017) Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s338-365 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.024
 15. Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; (2017) Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s85-92 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.018
 16. de Gelder, Stefan; Bakke, Marit J.; Vos, Joelle; Rasinger, Josef D.; Ingebrigtsen, Kristian; Grung, Merete; Ruus, Anders; Flik, Gert; Klaren, Peter H.M.; Berntssen, Marc H. G.; (2016) The effect of dietary lipid composition on the intestinal uptake and tissue distribution of benzo[a]pyrene and phenanthrene in Atlantic salmon (Salmo salar). Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology ISSN 1532-0456. Vol 185-186 s65-76 doi: 10.1016/j.cbpc.2016.03.003
 17. Grung, Merete; Ruus, Anders; Schneider, Susanne Claudia; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine; (2016) Toxicokinetics of pyrene in the freshwater alga Chara rudis. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 157 s49-56 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.04.128
 18. Evenset, Anita; Hallanger, Ingeborg G.; Tessmann, Michael; Warner, Nicholas Alexander; Ruus, Anders; Borgå, Katrine; Gabrielsen, Geir W.; Christensen, Guttorm N.; Renaud, Paul; (2016) Seasonal variation in accumulation of persistent organic pollutants in an Arctic marine benthic food web. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 542 s108-120 doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.10.092
 19. Ruus, Anders; Øverjordet, Ida Beathe; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Evenset, Anita; Christensen, Guttorm N.; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Gabrielsen, Geir W.; Borgå, Katrine; (2015) Methylmercury biomagnification in an Arctic pelagic food web. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 34 No11 s2636-2643 doi: 10.1002/etc.3143
 20. Øverjordet, Ida Beathe; Kongsrud, Magnus Brunvoll; Gabrielsen, Geir Wing; Berg, Torunn; Ruus, Anders; Evenset, Anita; Borgå, Katrine; Christensen, Guttorm; Jenssen, Bjørn Munro; (2015) Toxic and essential elements changed in black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) during their stay in an Arctic breeding area. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 502 s548-556 doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.09.058
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre