André Staalstrøm
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 930 26 544
Staalstrøm jobber som forsker ved NIVAs seksjon for marin biogeokjemi og fysisk oseanografi. Han jobber hovedsakelig med resipientundersøkelser, hvor observasjoner brukes i kombinasjon med modellering. Spesielle interessefelt er fysikk og kjemi der ferskvann renner ut i sjøen, vertikale blandingsforhold i fjord og sjø og utveksling mellom kystsonen og det åpne havet. Han har omfattende erfaring fra feltarbeid, med utsett/opptak av målerigger og prøvetaking av vann.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Yakushev, Evgeniy; Blomberg, Ann E.A.; Eek, Espen; Protsenko, Elizaveta; Totland, Christian; Staalstrøm, Andre; Waaru, Ivar-Kristian; (2021) Modeling of biogeochemical consequences of a CO2 leak in the water column with bottom anoxia. International Journal of Greenhouse Gas Control ISSN 1750-5836. Vol 111 doi: 10.1016/j.ijggc.2021.103464
 2. Urke, H.A.; Daae, K.; Viljugrein, H.; Kandal, I.; Staalstrøm, A.; Jansen, P.A.; (2021) Improvement of aquaculture management practice by integration of hydrodynamic modelling. Ocean and Coastal Management ISSN 0964-5691. Vol 213 doi: 10.1016/j.ocecoaman.2021.105849
 3. Berezina, Anfisa; Yakushev, Evgeniy; Savchuk, Oleg; Vogelsang, Christian; Staalstrom, André; (2021) Modelling the influence from biota and organic matter on the transport dynamics of microplastics in the water column and bottom sediments in the oslo fjord. Water ISSN 2073-4441. Vol 13 No19 doi: 10.3390/w13192690
 4. Berge, John Arthur; Schaanning, Morten Thorne; Staalstrøm, André; (2018) Utslipp til sjø – kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad?. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No1 s15-30
 5. Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Staalstrøm, Andre; (2017) Test Site for In-Stream Turbines in Southern Norway. NN, NN IEEE conference proceedings Kapittel Chapter. ISBN 978-1-5090-5278-3.
 6. Angles d'Auriac, Marc; Rinde, Eli; Norling, Pia Carina; Lapegue, Sylvie; Staalstrøm, Andre; Hjermann, Dag Øystein; Thaulow, Jens; (2017) Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced?. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 12 No5 doi: 10.1371/journal.pone.0177481
 7. Staalstrøm, Andre; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; (2017) Strømforholdene i innløpet til Drammensfjorden. Vann ISSN 0042-2592. Vol 52 No1 s104-115
 8. Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Kristensen, Nils Melsom; Staalstrøm, Andre; Røed, Lars Petter; (2017) A simple approach to adjust tidal forcing in fjord models. Ocean Dynamics ISSN 1616-7341. Vol 67 No7 s949-958 doi: 10.1007/s10236-017-1067-y
 9. Arneborg, Lars; Jansson, Pær; Staalstrøm, Andre; Broström, Göran; (2017) Tidal Energy Loss, Internal Tide Radiation, and Local Dissipation for Two-Layer Tidal Flow over a Sill. Journal of Physical Oceanography ISSN 0022-3670. Vol 47 No7 s1521-1538 doi: 10.1175/JPO-D-16-0148.1
 10. Ndungu, Kuria; Beylich, Bjørnar; Staalstrøm, Andre; Øxnevad, Sigurd; Berge, John A; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Schaanning, Morten; Bergstrøm, Rune; (2017) Petroleum oil and mercury pollution from shipwrecks in Norwegian coastal waters. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 593-594 s624-633 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.03.213
 11. Yakushev, Evgeny; Makkaveev, Petr; Polukhin, Alexander; Protsenko, Elizaveta; Stepanova, Svetlana; Khlebopashev, Pavel; Yakubov, Shamil; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit; (2016) Hydrochemical studies in coastal waters of the Spitsbergen Archipelago in 2014–2015. Oceanology ISSN 0001-4370. Vol 56 No5 s763-765 doi: 10.1134/S0001437016040123
 12. Staalstrøm, Andre; Røed, Lars Petter; (2016) Vertical mixing and internal wave energy fluxes in a sill fjord. Journal of Marine Systems ISSN 0924-7963. Vol 159 s15-32 doi: 10.1016/j.jmarsys.2016.02.005
 13. Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Øystein; Kempa, Magdalena; Staalstrøm, Andre; Norling, Pia Carina; Anglès d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Christie, Hartvig C; (2015) Stillehavsøsters - en framtidig trussel for biologisk mangfold og friluftsliv i Oslofjorden?. Vann ISSN 0042-2592. Vol 4 s389-394
 14. Staalstrøm, Andre (2015) Betydningen av indre bølger i Oslofjorden. Vann ISSN 0042-2592. Vol 50 No3 s259-266
 15. Staalstrøm, Andre; Arneborg, Lars; Liljebladh, Bengt; Brostrøm, Gøran; (2015) Observations of turbulence caused by a combination of tides and mean baroclinic flow over a fjord sill. Journal of Physical Oceanography ISSN 0022-3670. Vol 45 No2 s355-368 doi: 10.1175/JPO-D-13-0200.1
 16. Yakushev, Evgeny; Debolskaya, E.I.; Kuznetsov, I.S.; Staalstrøm, André; (2012) Modelling of the Meromictic Fjord Hunnbunn (Norway) with an Oxygen Depletion Model (OxyDep). Yakushev, Evgeny Springer Kapittel 11. ISBN 978-3-642-32125-2. s235-251
 17. Golmen, Lars Gunder; Staalstrøm, André; (2012) Kraftig gasslukt frå Kyllaren i Aksvoll. Årsaker og tiltak. Vann ISSN 0042-2592. Vol 47 No1 s50-62
 18. Staalstrøm, André; Aas, Eyvind; Liljebladh, B.; (2012) Propagation and dissipation of internal tides in the Oslofjord. Ocean Science ISSN 1812-0784. Vol 8 No4 s525-543 doi: 10.5194/os-8-525-2012
 19. Schaanning, Morten; Harman, Christopher Peter; Staalstrøm, André; (2011) Release of dissolved trace metals and organic contaminants during deep water disposal of contaminated sediments from Oslo harbour, Norway. Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 11 No8 s1477-1489 doi: 10.1007/s11368-011-0436-2
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre