Camilla H C Hagman
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 906 15 679
Seksjon: Ferskvannsøkologi
Camilla H. Corneliussen Hagman har vært ansatt i seksjon for ferskvannsøkologi ved NIVA siden 2007. Hun har en mastergrad i økologi fra NMBU, og tok doktorgrad i miljøvitenskap (limnologi) ved samme sted i 2018-2021. I doktorgraden benyttet hun paleolimnologiske metoder, algepigmenter og historiske data for å se på endringer i forekomst av en mikroalge i norske innsjøer. Camilla har bred erfaring innen ferskvannsøkologi, men er spesialisert på mikroalger, spesielt planktonalger i ferskvann. Hun har særlig interesse for klimaendring, eutrofiering og fargeendring i ferskvann, også i forbindelse med algeproblematikk. I tillegg jobber hun med klassifisering og vurdering av økologisk tilstand iht. vannforskiften, og overvåking av drikkevann. Camilla har jobbet med NIVAs algekultursamling, og har spisskompetanse innen taksonomi på planteplankton og tilsvarende analyser iht. vannforskriften. Hun har erfaring med prosjektledelse fra flere forskningsprosjekter om mikroalger, i tillegg til overvåkingsprosjekter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Rohrlack, Thomas; Frostad, Pia; Riise, Gunnhild; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; (2020) Motile phytoplankton species such as Gonyostomum semen can significantly reduce CO2 emissions from boreal lakes. Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 84 doi: 10.1016/j.limno.2020.125810
  2. Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Rohrlack, Thomas; Riise, Gunnhild; (2020) The success of Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in a boreal lake is due to environmental changes rather than a recent invasion. Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 84 doi: 10.1016/j.limno.2020.125818
  3. Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Andersen, Tom; de Wit, Heleen A; (2019) Growth responses of the nuisance algae Gonyostomum semen (Raphidophyceae) to DOC and associated alterations of light quality and quantity. Aquatic Microbial Ecology ISSN 0948-3055. Vol 82 No3 s241-251 doi: 10.3354/ame01894
  4. Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Rohrlack, Thomas; Uhlig, Silvio; Hostyeva, Vladyslava; (2019) Heteroxanthin as a pigment biomarker for Gonyostomum semen (Raphidophyceae). PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 14 No12 doi: 10.1371/journal.pone.0226650
  5. Haande, Sigrid; Jasser, Iwona; Gugger, Murièl; Hagman, Camilla HC; Wilmotte, Annick; Ballot, Andreas; (2017) Isolation, Purification, and Cultivation of Toxigenic Cyanobacteria. Kurmayer, Rainer; Sivonen, Kaarina; Wilmotte, Annick; Salmaso, Nico; John Wiley & Sons Kapittel 3. ISBN 9781119332107.
  6. Bækkelie, Knut Andreas E; Schneider, Susanne C; Hagman, Camilla H. C; Petrin, Zlatko; (2017) Effects of flow events and nutrient addition on stream periphyton and macroinvertebrates: an experimental study using flumes. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems ISSN 1961-9502. Vol 418 doi: 10.1051/kmae/2017041
  7. Hagman, Camilla H. Corneliussen; Ballot, Andreas; Hjermann, Dag Øystein; Skjelbred, Birger; Brettum, Pål; Ptacnik, Robert; (2014) The occurrence and spread of Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing (Raphidophyceae) in Norwegian lakes. Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 744 No1 s1-14 doi: 10.1007/s10750-014-2050-y
  8. Lebret, Karen; Fernández, María Fernández; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Rengefors, Karin; Hansson, Lars-Anders; (2012) Grazing resistance allows bloom formation and may explain invasion success of Gonyostomum semen. Limnology and Oceanography ISSN 0024-3590. Vol 57 No3 s727-734 doi: 10.4319/lo.2012.57.3.0727
  9. Bomo, Anne-Marie; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Haande, Sigrid; (2012) Bruk av klor, UV og ozon for fjerning av cyanotoksiner i drikkevann - en vurdering av vannbehandlingens kapasitet i dag og i et fremtidig klima. Vann ISSN 0042-2592. Vol 47 No2 s207-217
  10. Bomo, Anne-Marie; Tryland, Ingun; Haande, Sigrid; Corneliussen Hagman, Camilla H.; Utkilen, Hans Chr.; (2011) The impact of cyanobacteria on growth and death of opportunistic pathogenic bacteria. Water Science and Technology ISSN 0273-1223. Vol 64 No2 s384-390 doi: 10.2166/wst.2011.647
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre