Camilla H C Hagman
MSc
Stilling: Forsker
Telefon:
Seksjon: Ferskvannsøkologi
Camilla H. Corneliussen Hagman har mastergrad i økologi med fokus på mikrobiologi fra tidligere UMB (nå NMBU), og var ansatt i NIVA som forskningsassistent (2007-2013) og nå som forsker (siden 2014) ved seksjon for ferskvannsøkologi. Hun innehar rollen som kurator av NIVAs algekultursamling og er spesialisert på mikroalger, spesielt planktonalger i ferskvann og med særlig interesse for økologi. Camilla har spisskompetanse innen taksonomi på planktonalger i ferskvann og biomasseberegning av disse for overvåkingsformål i norske innsjøer. Fokus er på eutrofiering i innsjøer, algeproblematikk, klassifisering og vurdering av økologisk tilstand i innsjøer (Vanndirektivet). Camilla jobbr også med kultivering av og molekylære, genetiske metoder på mikroalger, samt salg av kulturer, med kunder i forskningsmiljøer over store deler av verden. Hun leder for tiden flere forskningsprosjekter på økologi hos mikroalger i tillegg til overvåkingsprosjekter på drikkevannskilder.