Camilla H C Hagman
MSc
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 906 15 679
Seksjon: Ferskvannsøkologi
Camilla H. Corneliussen Hagman har mastergrad i økologi med fokus på mikrobiologi fra tidligere UMB (nå NMBU), og var ansatt i NIVA som forskningsassistent (2007-2013) og nå som forsker (siden 2014) ved seksjon for ferskvannsøkologi. Hun innehar rollen som kurator av NIVAs algekultursamling og er spesialisert på mikroalger, spesielt planktonalger i ferskvann og med særlig interesse for økologi. Camilla har spisskompetanse innen taksonomi på planktonalger i ferskvann og biomasseberegning av disse for overvåkingsformål i norske innsjøer. Fokus er på eutrofiering i innsjøer, algeproblematikk, klassifisering og vurdering av økologisk tilstand i innsjøer (Vanndirektivet). Camilla jobbr også med kultivering av og molekylære, genetiske metoder på mikroalger, samt salg av kulturer, med kunder i forskningsmiljøer over store deler av verden. Hun leder for tiden flere forskningsprosjekter på økologi hos mikroalger i tillegg til overvåkingsprosjekter på drikkevannskilder.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Rohrlack, Thomas; Frostad, Pia; Riise, Gunnhild; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; (2020) Motile phytoplankton species such as Gonyostomum semen can significantly reduce CO2 emissions from boreal lakes. Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 84 doi: 10.1016/j.limno.2020.125810
  2. Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Rohrlack, Thomas; Riise, Gunnhild; (2020) The success of Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in a boreal lake is due to environmental changes rather than a recent invasion. Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 84 doi: 10.1016/j.limno.2020.125818
  3. Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Andersen, Tom; de Wit, Heleen A; (2019) Growth responses of the nuisance algae Gonyostomum semen (Raphidophyceae) to DOC and associated alterations of light quality and quantity. Aquatic Microbial Ecology ISSN 0948-3055. Vol 82 No3 s241-251 doi: 10.3354/ame01894
  4. Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Rohrlack, Thomas; Uhlig, Silvio; Hostyeva, Vladyslava; (2019) Heteroxanthin as a pigment biomarker for Gonyostomum semen (Raphidophyceae). PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 14 No12 doi: 10.1371/journal.pone.0226650
  5. Haande, Sigrid; Jasser, Iwona; Gugger, Murièl; Hagman, Camilla HC; Wilmotte, Annick; Ballot, Andreas; (2017) Isolation, Purification, and Cultivation of Toxigenic Cyanobacteria. Kurmayer, Rainer; Sivonen, Kaarina; Wilmotte, Annick; Salmaso, Nico; John Wiley & Sons Kapittel 3. ISBN 9781119332107.
  6. Bækkelie, Knut Andreas E; Schneider, Susanne C; Hagman, Camilla H. C; Petrin, Zlatko; (2017) Effects of flow events and nutrient addition on stream periphyton and macroinvertebrates: an experimental study using flumes. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems ISSN 1961-9502. Vol 418 doi: 10.1051/kmae/2017041
  7. Hagman, Camilla H. Corneliussen; Ballot, Andreas; Hjermann, Dag Øystein; Skjelbred, Birger; Brettum, Pål; Ptacnik, Robert; (2014) The occurrence and spread of Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing (Raphidophyceae) in Norwegian lakes. Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 744 No1 s1-14 doi: 10.1007/s10750-014-2050-y
  8. Lebret, Karen; Fernández, María Fernández; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Rengefors, Karin; Hansson, Lars-Anders; (2012) Grazing resistance allows bloom formation and may explain invasion success of Gonyostomum semen. Limnology and Oceanography ISSN 0024-3590. Vol 57 No3 s727-734 doi: 10.4319/lo.2012.57.3.0727
  9. Bomo, Anne-Marie; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Haande, Sigrid; (2012) Bruk av klor, UV og ozon for fjerning av cyanotoksiner i drikkevann - en vurdering av vannbehandlingens kapasitet i dag og i et fremtidig klima. Vann ISSN 0042-2592. Vol 47 No2 s207-217
  10. Bomo, Anne-Marie; Tryland, Ingun; Haande, Sigrid; Corneliussen Hagman, Camilla H.; Utkilen, Hans Chr.; (2011) The impact of cyanobacteria on growth and death of opportunistic pathogenic bacteria. Water Science and Technology ISSN 0273-1223. Vol 64 No2 s384-390 doi: 10.2166/wst.2011.647
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre