Til hovedinnhold
English

Camilla H C Hagman

Forsker, ph.d.
E-postadresse
camilla.corneliussen@niva.no
Telefonnummer
+47 906 15 679
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Camilla H. Corneliussen Hagman har mastergrad i økologi (mikrobiologi) og doktorgrad i miljøvitenskap (limnologi) fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Hun har vært ansatt i NIVA siden 2007 og er nå forsker ved seksjon for ferskvannsøkologi. Camilla hadde i flere år rollen som kurator for NIVAs Algekultursamling (nå NORCCA) og har lang erfaring med kultivering av mikroalger.
Camilla er spesialisert på planktonalger i ferskvann, hvor hun har spisskompetanse innen taksonomi. Hun har lang erfaring med analysering av planteplankton i norske innsjøer iht. vannforskriften. I doktorgradsarbeidet benyttet Camilla paleolimnologiske metoder og pigmentanalyser for å studere koblingen mellom ferskvannsalgen Gonyostomum semen og miljøpåvirkning.
Camillas forskningsinteresser er økologi, klimaendring og fargeendring i ferskvann i forbindelse med algeproblematikk, og hun har ledet flere forskningsprosjekter på økologi hos mikroalger. Som prosjektleder arbeider hun for tiden med overvåkingsprosjekter i forbindelse med ulike utslipp til ferskvannsresipienter, og tidligere med drikkevannskilder. Hun har dermed god erfaring med prosjektarbeid mot kommuner, vannverk og industri.