Dag Øystein Hjermann
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 976 55 636
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Hjermann har PhD-grad i biologi med fagretning zoologi og økologi. Hans spesialfelt er statistisk analyse og modellering, samt behandling av store datamengder. Han arbeider spesielt med data fra sensorer (Ferrybox) og overvåkning av miljøgifter i marine organismer. Han jobber i flere internasjonale prosjekter og organisasjoner i forbindelse med dette (Copernicus, EEA, OSPAR). Han har også arbeidet med analyser av mulige effekter av oljeulykker, både som post-doc ved Statoils grunnforskningsprogram VISTA og i prosjekter ved UiO. Ved UiO arbeidet han også mye med økosystemet og fiskebestandene i Barentshavet og hvordan disse påvirkes av klimavariasjoner, og var bl.a. prosjektleder for prosjektet SVIM som var et samarbeid mellom UiO, met.no, Havforskningsinstituttet, og PINRO i Murmansk. Hjermann har publisert 40 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, inkl. Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the Royal Society of London, og Marine Ecology Progress Series, samt 3 bokkapitler. Hjermann er også styreleder i Biofokus (www.biofokus.no, 13 ansatte).

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Mcgovern, Maeve; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Hjermann, Dag Øystein; (2023) Three decades of change in the Skagerrak coastal ecosystem, shaped by eutrophication and coastal darkening. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 283:108193 s1-18 doi: 10.1016/j.ecss.2022.108193
 2. Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Mcgovern, Maeve; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Hjermann, Dag Øystein; (2023) Three decades of change in the Skagerrak coastal ecosystem, shaped by eutrophication and coastal darkening. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 283:108193 s1-18 doi: 10.1016/j.ecss.2022.108193
 3. Vermaat, Jan E.; Biberdžić, Vera; Braho, Vjola; Gjoreska, Biljana Budzakoska; Cara, Magdalena; Dana, Zamira; Đurašković, Pavle; Eriksen, Tor Erik; Hjermann, Dag; Imeri, Alma; Jovanović, Katarina; Krizmanić, Jelena; Kupe, Lirika; Loshkoska, Tatjana; Kemp, Joanna Lynn; Marković, Aleksandra; Patceva, Suzana; Rakočević, Jelena; Stojanović, Katarina; Talevska, Marina; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Veljanovska-Sarafiloska, Elizabeta; Vidaković, Danijela; Zdraveski, Konstantin; Zivic, Ivana; Schneider, Susanne C; (2021) Relating environmental pressures to littoral biological water quality indicators in Western Balkan lakes: Can we fill the largest gaps?. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 804 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.150160
 4. Beyer, Jonny; Goksøyr, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Klungsøyr, Jarle; (2020) Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 162 doi: 10.1016/j.marenvres.2020.105155
 5. Schneider, Susanne C; Biberdžić, Vera; Braho, Vjola; Gjoreska, Biljana Budzakoska; Cara, Magdalena; Dana, Zamira; Đurašković, Pavle; Eriksen, Tor Erik; Hjermann, Dag; Imeri, Alma; Jovanović, Katarina; Krizmanić, Jelena; Kupe, Lirika; Loshkoska, Tatjana; Kemp, Joanna Lynn; Marković, Aleksandra; Patceva, Suzana; Rakočević, Jelena; Stojanović, Katarina; Talevska, Marina; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Veljanoska-Sarafiloska, Elizabeta; Vidaković, Danijela; Zdraveski, Konstantin; Živić, Ivana; Vermaat, Jan E.; (2020) Littoral eutrophication indicators are more closely related to nearshore land use than to water nutrient concentrations: A critical evaluation of stressor-response relationships. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 748 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141193
 6. Moe, S. Jannicke; Hjermann, Dag Ø; Ravagnan, Elisa; Bechmann, Renée K; (2019) Effects of an aquaculture pesticide (diflubenzuron) on non-target shrimp populations: Extrapolation from laboratory experiments to the risk of population decline. Ecological Modelling ISSN 0304-3800. Vol 413 doi: 10.1016/j.ecolmodel.2019.108833
 7. Schneider, Susanne C; Hjermann, Dag O; Edvardsen, Hanne; (2019) Do benthic algae provide important information over and above that provided by macrophytes and phytoplankton in lake status assessment? – Results from a case study in Norway. Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 76 s28-40 doi: 10.1016/j.limno.2019.02.001
 8. Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny; (2019) Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 144 s1-8 doi: 10.1016/j.marenvres.2018.11.011
 9. Ono, Kotaro; Knutsen, Halvor; Olsen, Esben M; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Ø; Stenseth, Nils Chr; (2019) Possible adverse impact of contaminants on Atlantic cod population dynamics in coastal ecosystems. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences ISSN 0962-8452. Vol 286 No1908 s1-9 doi: 10.1098/rspb.2019.1167
 10. Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Ø; Kempa, Magdalena; Norling, Pia Carina; Kolluru, Venkat S.; (2017) Increased spreading potential of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) at its northern distribution limit in Europe due to warmer climate. Marine and Freshwater Research ISSN 1323-1650. Vol 68 No2 s252-262 doi: 10.1071/MF15071
 11. Angles d'Auriac, Marc; Rinde, Eli; Norling, Pia Carina; Lapegue, Sylvie; Staalstrøm, Andre; Hjermann, Dag Øystein; Thaulow, Jens; (2017) Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced?. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 12 No5 doi: 10.1371/journal.pone.0177481
 12. Everaert, Gert; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine; Green, Norman Whitaker; Boitsov, Stepan; Jensen, Henning; Poste, Amanda; (2017) Additive Models Reveal Sources of Metals and Organic Pollutants in Norwegian Marine Sediments. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 51 No21 s12764-12773 doi: 10.1021/acs.est.7b02964
 13. Durant, Joel M; Hjermann, Dag Ø; (2017) Age-structure, harvesting and climate effects on population growth of Arcto-boreal fish stocks. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 577 s177-188 doi: 10.3354/meps12210
 14. Langangen, Øystein; Ohlberger, Jan; Stige, Leif C.; Durant, Joel M.; Ravagnan, Elisa; Stenseth, Nils C.; Hjermann, Dag Ø.; (2017) Cascading effects of mass mortality events in Arctic marine communities. Global Change Biology ISSN 1354-1013. Vol 23 No1 s283-292 doi: 10.1111/gcb.13344
 15. Schøyen, Merete; Allan, Ian; Ruus, Anders; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; (2017) Comparison of caged and native blue mussels (Mytilus edulis spp.) for environmental monitoring of PAH, PCB and trace metals. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s221-232 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.025
 16. Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; (2017) Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s85-92 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.018
 17. Langangen, Øystein; Olsen, Erik Joel Steinar; Stige, Leif Christian; Ohlberger, Jan Philipp; Yaragina, Natalia A.; Vikebø, Frode Bendiksen; Bogstad, Bjarte; Stenseth, Nils Christian; Hjermann, Dag Øystein; (2017) The effects of oil spills on marine fish: Implications of spatial variation in natural mortality. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 119 No1 s102-109 doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.03.037
 18. Grung, Merete; Ruus, Anders; Schneider, Susanne Claudia; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine; (2016) Toxicokinetics of pyrene in the freshwater alga Chara rudis. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 157 s49-56 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.04.128
 19. Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Øystein; Kempa, Magdalena; Staalstrøm, Andre; Norling, Pia Carina; Anglès d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Christie, Hartvig C; (2015) Stillehavsøsters - en framtidig trussel for biologisk mangfold og friluftsliv i Oslofjorden?. Vann ISSN 0042-2592. Vol 4 s389-394
 20. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie; (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s29-46 doi: 10.3354/meps11306
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre