Til hovedinnhold
English

Dag Øystein Hjermann

Forskningsleder
E-postadresse
dag.hjermann@niva.no
Telefonnummer
+47 976 55 636
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøinformatikk

Profil

Hjermann er seksjonsleder for Seksjon for Miljøinformatikk. Han har doktorgraden i økologi, og har spesielt god kompetanse på statistisk analyse og modellering av av økologiske og kjemiske data fra marint miljø. Arbeidet hans har konsentrert seg om med fiskebestander, mulige effekter av oljeulykker, klimaeffekter, og marine miljøgifter, men har også vært borti mange andre felter som sjøfugl, fiskeriøkonomi og reinsdyrøkologi. Ved siden av å lede Seksjon for Miljøinformatikk arbeider han spesielt med Miljødirektoratets overvåkning av miljøgifter (OSPAR-overvåkning) og med EEAs indikatorer for marine miljøgifter. Han leder også for tiden en av OSPARs arbeidsgrupper (MIME, Working Group on Monitoring and on Trends and Effects of Substances in the Marine Environment). Hjermann har publisert 47 artikler i internasjonale tidsskrifter og 3 bokkapitler.