Frode Sundnes
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 976 84 318
Seksjon: Vann og samfunn
Frode Sundnes har internasjonal og tverrfagleg erfaring frå utviklings- og miljøfeltet, med ei doktorgrad frå Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Doktorgradsarbeidet innan politisk økologi og miljøhistorie var ein studie av korleis aktørar, diskursar og materielle vilkår samhandlar i prosessar knytt til jordreformer og naturvern, og korleis dette igjen verkar på lokale livsvilkår og på landskap. Med utgangpunkt i eit omstridt skogsområde i KwaZulu-Natal i Sør-Afrika, gjekk studien inn i konfliktar kring jordrettar, natur og historie knytt til det verdsarvlista verneområdet iSimangaliso Wetland Park, ein av Sør-Afrika sine mest kjende økoturisme-destinasjonar. Sundnes har i sitt postdoktorarbeid jobba med kunnskapsproduksjon og vernepolitikk i norsk miljøforvaltning i ein studie av forvaltning av landskap og villrein i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Landskapsvernområde. Sundnes har tidlegare forskingserfaring frå Sør-Sudan og Uganda knytt til jordrettar, ressurskonfliktar, naturvern og miljøforvaltning.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Greenhill, Lucy; Sundnes, Frode; Karlsson, Marianne; (2021) Towards sustainable management of kelp forests: An analysis of adaptive governance in developing regimes for wild kelp harvesting in Scotland and Norway. Ocean and Coastal Management ISSN 0964-5691. Vol 212 doi: 10.1016/j.ocecoaman.2021.105816
  2. Sundnes, Frode; Karlsson, Marianne; Platjouw, Froukje Maria; Clarke, Nicholas; Kaste, Øyvind; Valinia, Salar; (2020) Climate mitigation and intensified forest management in Norway: To what extent are surface waters safeguarded?. Ambio ISSN 0044-7447. Vol 49 s1736-1746 doi: 10.1007/s13280-020-01357-1
  3. Nesheim, Ingrid; Sundnes, Frode; Barkved, Line; (2018) Hvordan kan regulerte vassdrag tilrettelegges for flerbruk? Et studie av vassdragsfunksjoner og brukerpreferanser. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No2 s181-191
  4. Nustad, Knut Gunnar; Sundnes, Frode; (2013) The nature of the land: the Dukuduku forest and the Mfolozi flats, KwaZulu-Natal. The Journal of Modern African Studies ISSN 0022-278X. Vol 51 No3 s487-506 doi: 10.1017/S0022278X13000396
  5. Sundnes, Frode (2013) Scrubs and Squatters: The Coming of the Dukuduku Forest, an Indigenous Forest in KwaZulu-Natal, South Africa. Environmental History ISSN 1084-5453. Vol 18 No2 s277-308 doi: 10.1093/envhis/emt003
  6. Sundnes, Frode (2013) The Past in the Present: Struggles Over Land and Community in Relation to the Dukuduku Claim for Land Restitution, South Africa. Forum for Development Studies ISSN 0803-9410. Vol 40 No1 s69-86 doi: 10.1080/08039410.2012.727464
  7. Sundnes, Frode; Shanmugaratnam, N.; (2008) Socio-economic revival & emerging issues related to land & customary institutions in Yirol, Southern Sudan. James Currey Publishers s59-76
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre