Til hovedinnhold
English

Hans Nicolai Adam

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
hans.adam@niva.no
Telefonnummer
+47 939 64 156
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Hans Nicolai Adam er utdannet som økonom og har en doktorgrad i utviklingsstudier (2015) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. For øyeblikket jobber Hans som seniorforsker ved avdelingen for internasjonal miljø- og utvikling ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i Oslo, Norge. Hans forskningsinteresser omfatter ulike tverrfaglige temaer som angår klimatilpasning, plastforurensning, vitenskap-politikk grensesnitt, kunnskapspolitikk og bystyring. Hans har bred publisering innen dette feltet og har stor interesse for å fremme nord-sør-samarbeid. Han leder og bidrar til flere internasjonale samarbeidsprosjekter (geografisk i EU/Norge, India, ASEAN, Myanmar) som tar opp forskningsspørsmål og kapasitetsbygging knyttet til miljømessig bærekraft (for eksempel marin forurensning), klimaendringer og kunnskapsproduksjon i fellesskap. I tillegg formidler Hans aktivt forskningsspørsmål gjennom populærvitenskapelige artikler og har omfattende undervisningserfaring på bachelor- og masternivå innenfor utviklingsteori, klimaendringer og miljømessig bærekraft.