Isabel Seifert-Dähnn
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 982 15 414
Seksjon: Vann og samfunn
Isabel Seifert-Dähnn, Ph.D. har sin bakgrunn innenfor miljøfag og økonomi. Hennes forskning dekker modellering av flomtap, virkninger av klimaendringer på vannkvalitet og kvantitet, flom- og tørketilpasning, klimaendringstilpasning og tiltak, integrert naturvitenskapelig og økonomisk modellering, vurdering av økonomiske implikasjoner av havforsuring, vurdering av vann-avledede økosystemtjenester, urban vannforvaltning og Vanndirektivets økonomi. Hun bruker verktøy fra samfunnsfag som spørreundersøkelser eller Delphi metodikken og kombinerer dem med modellering som f.eks. Bayesianske Nettverk. Isabels internasjonale prosjekterfaring inkluderer prosjekter i Sri Lanka, India, Kina og Europa.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Geels, C; Andersen, M. S.; Andersson, C.; Christensen, J. H.; Forsberg, B; Frohn, LM; Gislason, T.; Hänninen, O.; Im, U; Jensen, A.; Karvosenoja, N.; Kukkonen, J.; Sofiev, M; Karppinen, A; Navrud, Ståle; Lehtomäki, H.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Raashcou-Nielsen, O.; Hvidtfeldt, U.; Strandell, A.; Paunu, Ville-Veikko; Pedersen, CB; Timmermann, A.; Plejdrup, M. S.; Schwarze, Per Everhard; Segersson, D.; Seifert-Dähnn, Isabel; Sigsgaard, T.; Thorsteinsson, T; Moss, A.; Vennemo, Haakon; Brandt, J.; (2020) An interdisciplinary view on air pollution and its impact on health and welfare in the Nordic countries. Moussiopoulos, Nicolas; Sokhi, Ranjeet S.; Tsegas, George; Fragkou, Evangelia; Chourdakis, Eleftherios; Pipilis, Ioannis; null Kapittel Abstracts. ISBN 9781527258297. s97-97
 2. Zinke, Peggy; Sandvik, Dag; Nesheim, Ingrid; Seifert-Dähnn, Isabel; (2018) Comparing three approaches to estimating optimum white water kayak flows in Western Norway. Water ISSN 2073-4441. Vol 10 No12 s1-19 doi: 10.3390/w10121761
 3. Seifert-Dähnn, Isabel (2018) Insurance engagement in flood risk reduction - examples from household and business insurance in developed countries. Natural hazards and earth system sciences ISSN 1561-8633. Vol 18 No9 s2409-2429 doi: 10.5194/nhess-18-2409-2018
 4. Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; Azhar, Sajeela Qandeel; Braskerud, Bent C; (2018) Overvann i bebygde strøk - tid for å involvere innbyggerne. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No4 s391-400
 5. Seifert-Dähnn, Isabel; Nesheim, Ingrid; Gosh, Sambita; Dhawde, Rutuja; Ghadge, Appasaheb; Wennberg, Aina C; (2017) Variations of Drinking Water Quality Influenced by Seasons and Household Interventions: A Case Study from Rural Maharashtra, India. Environments ISSN 2076-3298. Vol 4 No3 doi: 10.3390/environments4030059
 6. Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne; Interwies, Eduard; (2015) Implementation of the ecosystem service concept in water management - Challenges and ways forward. Sustainability of Water Quality and Ecology ISSN 2212-6120. Vol 5 s3-8 doi: 10.1016/j.swaqe.2015.01.007
 7. Magnussen, Kristin Tangvik; Seifert-Dähnn, Isabel; Reinvang, Rasmus; Lindhjem, Henrik; (2015) Hvordan vurdere nytte og kostnader ved miljømål for byvassdrag. Vann ISSN 0042-2592. No01-2015 s65-75
 8. Mamitimin, Yusuyunjiang; Feike, Til; Seifert, Isabel; Doluschitz, Reiner; (2014) Irrigation in the Tarim Basin, China: farmers’ response to changes in water pricing practices. Environmental Earth Sciences ISSN 1866-6280. Vol 73 No2 s559-569 doi: 10.1007/s12665-014-3245-2
 9. Seifert, Isabel; Botzen, WJW; Kreibich, Heidi; Aerts, JCJH; (2013) Influence of flood risk characteristics on flood insurance demand: a comparison between Germany and the Netherlands. Natural hazards and earth system sciences ISSN 1561-8633. Vol 13 No7 s1691-1705 doi: 10.5194/nhess-13-1691-2013
 10. Holen, Silje Nygaard; Magnussen, Kristin; Seifert, Isabel; (2011) Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet - eksempler fra Sørum kommune. Vann ISSN 0042-2592. No4 s470-480
 11. Kreibich, Heidi; Seifert, Isabel; Thieken, Annegret H.; Lindquist, Eric; Wagner, Klaus; Merz, Bruno; (2011) Recent changes in flood preparedness of private households and businesses in Germany. Regional Environmental Change ISSN 1436-3798. Vol 11 No1 s59-71 doi: 10.1007/s10113-010-0119-3
 12. Seifert, Isabel; Kreibich, Heidi; Merz, Bruno; Thieken, Annegret H.; (2010) Application and validation of FLEMOcs - a flood-loss estimation model for the commercial sector. Hydrological Sciences Journal ISSN 0262-6667. Vol 55 No8 s1315-1324 doi: 10.1080/02626667.2010.536440
 13. Kreibich, Heidi; Seifert, Isabel; Merz, Bruno; Thieken, Annegret H.; (2010) Development of FLEMOcs - a new model for the estimation of flood losses in the commercial sector. Hydrological Sciences Journal ISSN 0262-6667. Vol 55 No8 s1302-1314 doi: 10.1080/02626667.2010.529815
 14. Elmer, Florian; Seifert, Isabel; Kreibich, Heidi; Thieken, Annegret H.; (2010) A Delphi Method Expert Survey to Derive Standards for Flood Damage Data Collection. Risk Analysis ISSN 0272-4332. Vol 30 No1 s107-124 doi: 10.1111/j.1539-6924.2009.01325.x
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre