Isabel Seifert-Dähnn
PhD
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 982 15 414
Seksjon: Vann og samfunn
Isabel Seifert-Dähnn, Ph.D. har sin bakgrunn innenfor miljøfag og økonomi. Hennes forskning dekker modellering av flomtap, virkninger av klimaendringer på vannkvalitet og kvantitet, flom- og tørketilpasning, klimaendringstilpasning og tiltak, integrert naturvitenskapelig og økonomisk modellering, vurdering av økonomiske implikasjoner av havforsuring, vurdering av vann-avledede økosystemtjenester, urban vannforvaltning og Vanndirektivets økonomi. Hun bruker verktøy fra samfunnsfag som spørreundersøkelser eller Delphi metodikken og kombinerer dem med modellering som f.eks. Bayesianske Nettverk. Isabels internasjonale prosjekterfaring inkluderer prosjekter i Sri Lanka, India, Kina og Europa.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Wilbers, Gert-Jan; de Bruin, Karianne; Seifert-Dähnn, Isabel; Lekkerkerk, Wiebe; Li, Hong; Budding-Polo Ballinas, Monserrat; (2022) Investing in Urban Blue–Green Infrastructure—Assessing the Costs and Benefits of Stormwater Management in a Peri-Urban Catchment in Oslo, Norway. Sustainability ISSN 2071-1050. Vol 14 No3 doi: 10.3390/su14031934
 2. Jones, Laurence; Reis, Stefan; Hutchins, Mike; Miller, James; He, Baihuiqian; Seifert-Dähnn, Isabel; Xu, Chong-Yu; Hagen-Zanker, Alex; Yu, Jingyan; Lin, Tao; Jia, Haifeng; Loiselle, Steven; Russel, Duncan; Sabel, Clive E.; Fletcher, David; Fitch, Alice; Inostroza, Luis; (2022) Airsheds, watersheds and more – The flows that drive intra-extra-urban connections, and their implications for nature-based solutions (NBS). Nature-Based Solutions (NBS) ISSN 2772-4115. Vol 2 doi: 10.1016/j.nbsj.2022.100040
 3. Seifert-Dähnn, Isabel; Furuseth, Ingvild Skumlien; Riise, Elin; Barton, David Nicholas; (2022) Norge trenger et overvannsgebyr – muligheter og utfordringer. Taubøll, Steinar Cappelen Damm Akademisk Kapittel Kapittel 6. ISBN 9788202738686. s143-171
 4. Seifert-Dähnn, Isabel; Furuseth, Ingvild Skumlien; Riise, Elin; Barton, David Nicholas; (2022) Norge trenger et overvannsgebyr – muligheter og utfordringer. Taubøll, Steinar Cappelen Damm Akademisk Kapittel Kapittel 6. ISBN 9788202738686. s143-171
 5. Cárdenas, Macarena L.; Wilde, Vanessa; Hagen-Zanker, Alex; Seifert-Dähnn, Isabel; Hutchins, Michael G.; Loiselle, Steven; (2021) The Circular Benefits of Participation in Nature-Based Solutions. Sustainability ISSN 2071-1050. Vol 13 No8 doi: 10.3390/su13084344
 6. Seifert-Dähnn, Isabel; Furuseth, Ingvild Skumlien; Vondolia, Godwin Kofi; Gal, Gideon; De Eyto, Elvira; Jennings, Eleanor; Pierson, Don; (2021) Costs and benefits of automated high-frequency environmental monitoring – The case of lake water management. Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797. Vol 285 doi: 10.1016/j.jenvman.2021.112108
 7. Hutchins, MG; Fletcher, D; Hagen-Zanker, A; Jia, H; Jones, L; Li, H; Loiselle, S; Miller, J; Reis, S; Seifert-Dähnn, Isabel; Wilde, V; Xu, C-Y; Yang, D; Yu, J; Yu, S; (2021) Why scale is vital to plan optimal Nature-Based Solutions for resilient cities. Environmental Research Letters ISSN 1748-9326. Vol 16 No4 doi: 10.1088/1748-9326/abd9f4
 8. Furuseth, Ingvild Skumlien; Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel; (2021) Lokale overvannstiltak i urbane boligområder: Erfaringer fra samarbeid på Grefsen-Kjelsås, Oslo. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No4 s330-339
 9. Barton, David Nicholas; Venter, Zander; Sælthun, Nils Roar; Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; (2021) Brukerfinansiert klimaberedskap? En beregningsmodell for overvannsgebyr i Oslo. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No4 s341-358
 10. Furuseth, Ingvild Skumlien; Barkved, Line Johanne; Seifert-Dähnn, Isabel; (2021) Lokale overvannstiltak i urbane boligområder: Erfaringer fra samarbeid på Grefsen-Kjelsås, Oslo. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No4 s330-339
 11. Barton, David Nicholas; Venter, Zander; Sælthun, Nils Roar; Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; (2021) Brukerfinansiert klimaberedskap? En beregningsmodell for overvannsgebyr i Oslo. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No4 s341-358
 12. Geels, C; Andersen, M. S.; Andersson, C.; Christensen, J. H.; Forsberg, B; Frohn, LM; Gislason, T.; Hänninen, O.; Im, U; Jensen, A.; Karvosenoja, N.; Kukkonen, J.; Sofiev, M; Karppinen, A; Navrud, Ståle; Lehtomäki, H.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Raashcou-Nielsen, O.; Hvidtfeldt, U.; Strandell, A.; Paunu, Ville-Veikko; Pedersen, CB; Timmermann, A.; Plejdrup, M. S.; Schwarze, Per Everhard; Segersson, D.; Seifert-Dähnn, Isabel; Sigsgaard, T.; Thorsteinsson, T; Moss, A.; Vennemo, Haakon; Brandt, J.; (2020) An interdisciplinary view on air pollution and its impact on health and welfare in the Nordic countries. Moussiopoulos, Nicolas; Sokhi, Ranjeet S.; Tsegas, George; Fragkou, Evangelia; Chourdakis, Eleftherios; Pipilis, Ioannis; null Kapittel Abstracts. ISBN 9781527258297.
 13. Zinke, Peggy; Sandvik, Dag; Nesheim, Ingrid; Seifert-Dähnn, Isabel; (2018) Comparing three approaches to estimating optimum white water kayak flows in Western Norway. Water ISSN 2073-4441. Vol 10 No12 s1-19 doi: 10.3390/w10121761
 14. Furuseth, Ingvild Skumlien; Seifert-Dähnn, Isabel; Azhar, Sajeela Qandeel; Braskerud, Bent C; (2018) Overvann i bebygde strøk - tid for å involvere innbyggerne. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No4 s391-400
 15. Dhawde, Rutuja; Surve, Nuzhat; Macaden, Ragini; Wennberg, Aina Charlotte; Seifert-Dähnn, Isabel; Ghadge, Appasaheb; Birdi, Tannaz; (2018) Physicochemical and bacteriological analysis of water quality in drought prone areas of pune and satara districts of maharashtra, india. Environments ISSN 2076-3298. Vol 5 No5 s1-20 doi: 10.3390/environments5050061
 16. Seifert-Dähnn, Isabel (2018) Insurance engagement in flood risk reduction - examples from household and business insurance in developed countries. Natural Hazards and Earth System Sciences ISSN 1561-8633. Vol 18 No9 s2409-2429 doi: 10.5194/nhess-18-2409-2018
 17. Seifert-Dähnn, Isabel; Nesheim, Ingrid; Gosh, Sambita; Dhawde, Rutuja; Ghadge, Appasaheb; Wennberg, Aina C; (2017) Variations of Drinking Water Quality Influenced by Seasons and Household Interventions: A Case Study from Rural Maharashtra, India. Environments ISSN 2076-3298. Vol 4 No3 doi: 10.3390/environments4030059
 18. Magnussen, Kristin Tangvik; Seifert-Dähnn, Isabel; Reinvang, Rasmus; Lindhjem, Henrik; (2015) Hvordan vurdere nytte og kostnader ved miljømål for byvassdrag. Vann ISSN 0042-2592. No01-2015 s65-75
 19. Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne; Interwies, Eduard; (2015) Implementation of the ecosystem service concept in water management - Challenges and ways forward. Sustainability of Water Quality and Ecology ISSN 2212-6120. Vol 5 s3-8 doi: 10.1016/j.swaqe.2015.01.007
 20. Mamitimin, Yusuyunjiang; Feike, Til; Seifert, Isabel; Doluschitz, Reiner; (2014) Irrigation in the Tarim Basin, China: farmers’ response to changes in water pricing practices. Environmental Earth Sciences ISSN 1866-6280. Vol 73 No2 s559-569 doi: 10.1007/s12665-014-3245-2
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre