Til hovedinnhold
English

Santiago de la Puente Jeri

Forsker
E-postadresse
santiago.delapuente@niva.no
Telefonnummer
+47 982 27 768
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Profil

Santiago er en peruansk forsker som jobber i NIVAs seksjon for vann og samfunn. Han har en mastergrad i ressursforvaltning og miljøstudier fra University of British Columbia (UBC) og er for tiden i sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid (i hav og fiskeri), også ved UBC. Forskningen hans har hovedsakelig fokusert på å forbedre vår forståelse av sammenhengene mellom de biofysiske og menneskelige delsystemene i akvatiske økosystemer. Han har erfaring med utforming og anvendelse av ulike kvantitative og kvalitative metoder (f.eks. integrert økonomisk-økologisk fiskerimodellering, verdsetting av økosystemtjenester, bestandsvurdering, evaluering av forvaltningsstrategier, kost-nytte-analyse, workshops, fokusgrupper, semistrukturerte intervjuer) for å karakterisere og analysere samspillet mellom økologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle komponenter i slike akvatiske systemer, med særlig vekt på: fiskeri og akvakultur, verdikjeder for sjømat, avveiningsanalyser og strukturert beslutningstaking, velferd, havforvaltning, havpolitikk og blå rettferdighet.