Stephanie Delacroix
ingeniør
Stilling: Ballast-test Facility Manager
Telefon: +47 936 17 109
Bioteknologiingeniør Stephanie Delacroix er forsker/prosjektleder i Seksjon for Systems Engineering and Technology i 2007 for både land-basert og ombordtesting ballastvann renseteknologi testing prosjekter som: Optimarin, AlfaLaval, Oceansaver, Knutsen OAS, MMC, JFE, Qingdao, Auramarine, RWO Veolia and Evonik. Hun har en ingeniørfaglig bakgrunn fra den franske Industriell Biologi Ingeniør høyskolen innen bioteknologi. Hun har vært tidligere mikrobiologiingeniør/kvalitetsleder i Bama Industri, mikrobiologisk laboratorie i Lier (ISO 17025 og ISO 9000). Tidligere har hun bl.a hatt prosjektengasjement ved; Degremont industri i Paris innen mikrobiologisk avløpsvann renseteknologi, - Nasjonal Museum for Natur Historie i Paris innen biologisk renseteknologi av innsjø og basseng, - et forskningslaboratorium innen optimalisering av marin mikroalge dyrkingsteknologi for AHA dannelse målt med HPLC, - politilaboratoriet TOXLAB i Paris innen toksikologi, - og ved Fransk Petroleum Institutt bioteknologisk laboratoriet innen mikrobiologisk nedbryting av diesel.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Svendsen, Eirik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Birkevold, Jens; Delacroix, Stephanie; Andersen, Aage Bjørn; (2018) Effect of ultrasonic cavitation on small and large organisms for water disinfection during fish transport. Aquaculture Research ISSN 1355-557X. Vol 49 No3 s1166-1175 doi: 10.1111/are.13567
  2. Delacroix, Stephanie; Vogelsang, Christian; Tobiesen, August E.Dessen; Liltved, Helge; (2013) Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment - Results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 73 No1 s24-36 doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.06.014
  3. Fykse, Else-Marie; Nilsen, Trine; Nielsen, Agnete Dessen; Tryland, Ingun; Delacroix, Stephanie; Blatny, Janet Martha; (2012) Real-time PCR and NASBA for rapid and sensitive detection of Vibrio cholerae in ballast water. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 64 No2 s200-206 doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.12.007
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre